RZĄŚNIK: NIE dla nocnej sprzedaży alkoholu (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: NIE dla nocnej sprzedaży alkoholu (foto)

21.08.2018
autor: Elżbieta Szczuka
Trzy uchwały mające związek ze znowelizowaną przez sejm w styczniu br. ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podjęli na sesji w dniu 20 sierpnia radni. Zakazali m.in. sprzedaży (do spożycia poza miejscem sprzedaży) na terenie gminy Rząśnik napojów alkoholowych w godzinach 22 – 6.
 
Radni ustalili maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wynosi po 25 dla napojów zawierających:
- do 4,5% alkoholu oraz na piwo
- od 4,5% do 18% alkoholu
- powyżej 18% alkoholu
Analogicznie maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosi po 5.
Jednogłośnie też radni podjęli uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Miejsca te m.in. nie mogą być usytuowane w pobliżu szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczych, basenów i kąpielisk, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej, bibliotek, obiektów kultury. Miejsca te nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m (mierzonych najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych) od drzwi wejściowych do wymienionych obiektów do drzwi wejściowych do miejsc sprzedaży.
Radni nie byli jednogłośni w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych (obecnie na terenie gminy nie ma sklepów z nocną sprzedażą alkoholi) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Większość sołectw, w ramach konsultacji, była przeciwna nocnej sprzedaży alkoholi.
- Można by tu przeprowadzać dyskusję akademicką. Nie jestem abstynentem i nie stronię od alkoholu – wyznał wójt - ale po rozmowie ze sprzedawcą alkoholu w Wyszkowie, po tym, co on widzi, jak się zachowuje młodzież, to mi się w głowie nie mieściło. Wystarczy, że w dzień będą kombinować.
Stosunkiem głosów 8:4 radni ograniczyli nocną sprzedaż alkoholu na terenie gminy.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom