RZĄŚNIK: Modernizacja, jeśli pogorszą się parametry (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: Modernizacja, jeśli pogorszą się parametry (foto)

14.08.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Nasz Czytelnik, w imieniu mieszkańców Plewicy i Rogóźna, zwrócił się do Nowego Wyszkowiaka z prośbą o interwencję w sprawie podłączenia obydwu miejscowości do nowej infrastruktury energetycznej i transformatora, ponieważ obecna sieć jest dość awaryjna. Zły jej stan potwierdzają przysłane zdjęcia. Rzeczniczka PGE w odpowiedzi argumentuje, że zmiana stacji transformatorowej sytuacji nie poprawi, ponieważ obydwie są zasilane z tej samej linii średniego napięcia, a to od niej w głównej mierze zależy „pewność zasilania odbiorcy”. Do przyłączenia wszystkich mieszkańców Rogóźna i Plewicy potrzebna byłaby dodatkowa inwestycja sieciowa plus modernizacja istniejącej infrastruktury.
 
„W miejscowości Plewica stoi stary wysłużony  transformator (o nr 11-0304), jak i stare słupy, i linie niskiego napięcia, które przy niekorzystnych warunkach pogodowych są dość awaryjne (braki w dostawie prądu dochodzą nawet do dwóch dni), gdy obok stoi ponad 3 lata całkiem nowy transformator, co jest przystosowany do odbioru energii wielu budynków mieszkalnych, a podłączonych jest  do nowego transformatora  zaledwie kilka domków letniskowych i mieszkalnych”.
 
Ze sprawą zwróciliśmy się do rzecznik PGE Katarzyny Burdy-Mazurek, która w odpowiedzi napisała: 
 
„Wszyscy odbiorcy Rogóźna i Plewicy są zasilani z linii średniego napięcia Przetycz – Ostrykół. Linia ta zasila zarówno stację transformatorową 11-0304, jak również nową stację 11-1761, do której mieszkańcy chcą być przełączeni. Pewność zasilania odbiorcy zależy w głównej mierze właśnie od linii średniego napięcia, a nie niskiego. W związku z tym tego rodzaju przełączanie Klientów z jednego obwodu na inny nie ma większego znaczenia ani dla pewności zasilania, ani dla parametrów dostarczanej energii.
Trzeba wyjaśnić, że nowy fragment sieci został wybudowany z powodu konieczności przyłączenia nowych obiektów. Nowi Klienci, którzy wystąpili o warunki przyłączenia i zawarli umowy przyłączeniowe, musieli uzyskać przyłączenie swoich działek do sieci bez względu na to, czy są to działki letniskowe, czy domy całoroczne. Wynika to z przepisów Prawa energetycznego. Z uwagi na istniejący w terenie układ sieci, konieczne było wybudowanie nowej stacji i fragmentu linii. Nie oznacza to, że możemy od razu wykorzystać nowy fragment sieci do przyłączenia wszystkich mieszkańców Rogóźna i Plewicy. Do tego potrzebna jest dodatkowa inwestycja sieciowa plus modernizacja istniejącej infrastruktury, co oznacza m.in. konieczność przygotowania nowej koncepcji zasilania całego terenu, dokumentacji formalnej, czyli technicznej i prawnej, a następnie wybudowania kolejnych odcinków linii i stacji transformatorowych. 
Mieszkańcy obydwu miejscowości mają od dawna zasilanie w energię elektryczną, a dostarczana energia spełnia wymagane parametry. Istniejąca sieć, pomimo że nie wygląda nowocześnie, jest sprawna technicznie. Jej stan techniczny jest na bieżąco monitorowany i jeśli stwierdzimy pogorszenie parametrów dostarczanej energii, wówczas zakwalifikujemy linie do modernizacji i przebudowy. Dodam, że czynnikiem decydującym o kolejności realizowanych w Rejonie Energetycznym inwestycji jest zawsze techniczna analiza sieci oraz analiza parametrów energii dostarczanej do odbiorców.
Zapewniamy mieszkańców Rogóźna i Plewicy, że zarówno stara, jak i nowa linia zareaguje tak samo na ekstremalne zjawiska pogodowe i walące się drzewa. Przywracanie zasilania w razie powalonych słupów i zerwanych linii będzie trwało tyle samo czasu”.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom