RZĄŚNIK: Kto zajmie się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu?

Powiat

RZĄŚNIK: Kto zajmie się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu?

22.01.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. Polega ono na organizacji działań, mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej pośród mieszkańców gminy. Na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano 80000 zł. Oferty można składać do 10 lutego.
Zadanie może być realizowane w różnych formach, przede wszystkim poprzez organizację:
  • szkolenia zawodników, zajęcia w klubach sportowych; 
  • turniejów, zajęć sportowych; 
  • imprez sportowych i rozgrywek; 
a także: uczestnictwo w regionalnych i ponadregionalnych zawodach sportowych; utrzymanie bazy sportowej w Rząśniku; zakup sprzętu sportowego. 
Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. Środki uzyskane z dotacji powinny być wykorzystane w szczególności na: ekwiwalenty sędziowskie, zlecenia prowadzenia uproszczonej rachunkowości, zakup sprzętu sportowego, zakup napojów dla zawodników w trakcie trwania szkoleń i rozgrywek, transport na imprezy sportowe, bieżące utrzymanie bazy sportowej, opłaty licencyjne i startowe, ubezpieczenia i badania lekarskie, wynagrodzenia trenerów.  
Zadania wyłonieni w konkursie wykonawcy mogą realizować do 15 grudnia 2017 r. 
Oferty można składać do 10 lutego do godz. 16 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśniku osobiście lub za pośrednictwem poczty (ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik z dopiskiem na kopercie: Konkurs ofert 2017 na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 r. na terenie Gminy Rząśnik"). 
Oferty należy składać, na formularzu, który można pobrać ze strony Urzędu Gminy Rząśnik www.rzasnik.pl - zakładka organizacje pozarządowe lub u zastępcy wójta Pawła Abramczyka (pokój nr 14b). 
Procedura oceny formalnej ofert rozpoczyna się niezwłocznie po wpłynięciu ofert na konkurs. Do 17 lutego zostanie umieszczony wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych, wraz z podaniem rodzaju uchybienia – na tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na stronie internetowej: www.rzasnik.pl - zakładka organizacje pozarządowe. Istnieje możliwość w ciągu 7 dni uzupełnienia braków formalnych. Merytorycznej oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez wójta
Dodatkowych informacji udziela Paweł Abramczyk: tel. 29 592 92 62.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
DŁUGOSIODŁO: Za dobro, serce, mądrość (foto)

DŁUGOSIODŁO: Za dobro, serce, mądrość (foto)

Bardzo uroczyście, w serdecznej atmosferze, ale i ze łzami wzruszenia, w niedzielę 27 sierpnia parafia pw. św. Rocha w Długosiodle pożegnała ks. Stanisława Marca, który po 13 latach sprawowania funkcji proboszcza odchodzi na emeryturę. Ks. Stanisław opuszcza parafię jako Honorowy Obywatel Gminy Długosiodło.
zobacz więcej
SOMIANKA: Piękny historyczny dzień (foto)

SOMIANKA: Piękny historyczny dzień (foto)

Do tego dnia parafianie przygotowali się od wielu miesięcy. Wymodlili przepiękną pogodę, organizacyjnie wraz ze swoim proboszczem ks. Tadeuszem Suchtą dopięli wszystko na ostatni guzik. Nie zawiedli goście. Dziękczynną Mszę św. za 100 lat parafii pw. św. Izydora w Woli Mystkowskiej w niedzielę 25 września 2016 r. koncelebrowali: ks. bp. Janusz Stepnowski, ks. bp Stanisław Stefanek oraz ks. rektor Jarosław Kotowski.
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Podatki na kolejny rok. Niektórzy zapłacą więcej

DŁUGOSIODŁO: Podatki na kolejny rok. Niektórzy zapłacą więcej

Bez dyskusji radni przyjęli, 24 listopada, stawki podatków lokalnych na przyszły rok. Wzrosną podatki od środków transportowych i niektóre stawki podatku od nieruchomości.
zobacz więcej
SOMIANKA: Sprzęt dla strażaków (foto)

SOMIANKA: Sprzęt dla strażaków (foto)

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy Somianka uzyskały wsparcie finansowe na nowy sprzęt ratowniczy. Wysokość dofinansowania wyniosła 11.880 zł. Wyposażenie i sprzęt ratownictwa został przekazany 26 października 2018r. przez wójta Andrzeja Żołyńskiego – prezesom poszczególnych jednostek OSP.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Bricomarche
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku