RZĄŚNIK: Konsultacje społeczne

Powiat

RZĄŚNIK: Konsultacje społeczne

24.11.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnik na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku został skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają do 6 grudnia. 
Dokument dostępny jest w formie elektronicznej na stronie BIP gminy (ww.rzasnik.pl) oraz w postaci papierowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawiać opinie, stanowiska i propozycje dotyczące projektu programu ochrony środowiska w formie pisemnej lub elektronicznej (formularz składanych propozycji do pobrania na stronie internetowej) na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik 
Czas trwania konsultacji społecznych: od 14 listopada do 6 grudnia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt Gminy.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gaztkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan