RZĄŚNIK: Konsultacje społeczne

Powiat

RZĄŚNIK: Konsultacje społeczne

24.11.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 - 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rząśnik na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku został skierowany do konsultacji społecznych, które potrwają do 6 grudnia. 
Dokument dostępny jest w formie elektronicznej na stronie BIP gminy (ww.rzasnik.pl) oraz w postaci papierowej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą przedstawiać opinie, stanowiska i propozycje dotyczące projektu programu ochrony środowiska w formie pisemnej lub elektronicznej (formularz składanych propozycji do pobrania na stronie internetowej) na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik 
Czas trwania konsultacji społecznych: od 14 listopada do 6 grudnia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest wójt Gminy.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom