RZĄŚNIK: Inwestycje, pożyczka, pomoc dla powiatu

Powiat

RZĄŚNIK: Inwestycje, pożyczka, pomoc dla powiatu

31.10.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Sesję rady gminy 28 października, ze względu na nieobecność przewodniczącego rady gminy Grzegorza Gołębiewskiego, prowadził jego zastępca Sławomir Nowacki. W tematy podejmowanych uchwał wprowadzał wójt Paweł Kołodziejski. 
 
W sprawozdaniu z okresu między sesjami (od 25 września do 28 października) wójt Paweł Kołodziejski m.in. przedstawił stan realizacji gminnych inwestycji, ich wykonawców i terminy realizacji.
Poinformował, że otwarto oferty na montaż i uruchomienie 3 wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w Porządziu. W budżecie gmina zaplanowała na ten cel 40 tys. zł, najtańsza oferta wynosi 45.999 zł. – Czekamy na decyzję rady gminy w sprawie zwiększenia środków w budżecie na to zadanie – dodał Paweł Kołodziejski. Przypomniał, że pierwszy przetarg został unieważniony 28 września ze względu na zbyt wysokie oferty – wpłynęły dwie, tańsza na ponad 79 tys. zł.
Oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. można składać do 3 listopada.
Budową i przebudową oświetlenia ulicznego zajmie się firma Energol Małgorzaty Kruk z Nowej Wsie za 85.913 zł. Inspektorem nadzoru będzie Tadeusz Kukawski z Wyszkowa (1.700 zł). Termin wykonania 30 listopada.
Wykładzinę w Domu Kultury w Dąbrowie położyła firma Nowa Technologia z Warszawy za 10.752 zł.
Gmina podpisała umowę o współpracy w zakresie dostępu do platformy zakupowej, umożliwiającej elektronizację zamówień publicznych z firmą Open Nexus z Poznania za 9.471 zł brutto.
Remont chodników w Rząśniku (ok. 50 m kw.) i Nowych Wielątkach (ok. 20 m kw.)  przeprowadzi firma Marcin-Trans z Popowa Kościelnego za 5.904 zł (termin – 30 października). 
Utwardzenie zjazdu w Janowie wykona firma Transport i Handel Materiałami Budowlanymi  z Rząśnika za 34.000 brutto (termin 10 listopada)
Dla sołectwa Gołystok zakupiono 20 ławek za 14.000 zł (termin 27 listopada).
Usuwanie i utylizacja azbestu będzie kosztowało 31.106 zł (do 20 listopada).
Wykonawcą chodnika w Ostrówku, za 44.883 zł, będzie firma Transport i Handel Materiałami Budowlanymi z Rząśnika (do 30 listopada).

Uchwały

Radni zdecydowali, że udzielą pomocy w wys. 5 tys. zł powiatowi wyszkowskiemu na organizację powiatowych igrzysk sportowych w 2021 r. – Myślę, że te 5 tys. nie będzie wykorzystane, wtedy pieniądze wrócą do gminy – dodał wójt.
Długoterminowa pożyczka w wys. 300 tys. zł została udzielona OSP Rząśnik, która przeprowadza modernizację swojego budynku.  
Dotacja w wys. 300 tys. zł miała być rozliczona w tym roku. - Ale „w związku z opóźnieniem pracami dodatkowymi najprawdopodobniej tej dotacji nie rozliczymy w tym roku – wyjaśniał wójt – rada gminy musi podjąć uchwałę o udzieleniu pożyczki długoterminowej, która rozliczona będzie w następnym roku. Wójt nie ma uprawnień, by takiej pożyczki udzielić.
Inwestycja kosztowała ponad 500 tys. zł, brakująca kwota zostanie sfinansowana z dodatkowych środków budżetu gminy.
Karolina Puchalska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość