RZĄŚNIK: Gmina przeciw bezrobociu

Powiat

RZĄŚNIK: Gmina przeciw bezrobociu

12.10.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Paweł Kołodziejski na wrześniowej sesji rady gminy zdał  relację z działalności gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania problemów bezrobotnych w I półroczu 2016 r. Ogółem zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kosztowało 110.546 zł, w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 48.940 zł (44% kosztów). Gmina ze swojego budżetu wyłożyła 61.605 zł. 
Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie zorganizowano miejsca pracy dla bezrobotnych z terenu gminy: 
- 25 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na okres od 8 lutego do 31 grudnia na stanowisku robotnik gospodarczy w ramach prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie, 
- 11 osób na podstawie umowy o pracę na czas określony w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: 7 bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy na okres 5 miesięcy (prace porządkowe, konserwacyjne, polegające na dbaniu o ład i porządek, sprzątanie chodników, trawników, kwietników i otoczenia), 3 osoby na okres 1 roku w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba, która ukończyła 50 lat, na okres 18 miesięcy, 
- staże dla 19 bezrobotnych (w tym 4 osoby powyżej 50. roku życia i 5 osób powyżej 30. roku życia), wykonujący prace na stanowiskach: pracownik biurowy, pracownik administracyjny i robotnik placowy; po zakończonym stażu urząd gminy ma obowiązek zatrudnić ich na okres 3 miesięcy.
Wypłacone świadczenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wyniosły 36.903 zł, w tym refundacja z PUP 22.142 zł (60% kosztów), koszt gminy 14.761 zł. 
Natomiast zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kosztowało 110.546 zł, w tym refundacja z PUP 48.940 zł (44% kosztów). 
Ponadto kierownik GOPS w ramach prac interwencyjnych zatrudniła na podstawie umowy o pracę 1 osobę do realizacji programu rządowego „500+” oraz przyjęła 2 osoby na staż.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy umowę o zorganizowanie stażu dla 1 osoby powyżej 30. roku życia.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom