RZĄŚNIK: Gmina przeciw bezrobociu

Powiat

RZĄŚNIK: Gmina przeciw bezrobociu

12.10.2016
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Paweł Kołodziejski na wrześniowej sesji rady gminy zdał  relację z działalności gminy na rzecz ograniczenia bezrobocia i rozwiązywania problemów bezrobotnych w I półroczu 2016 r. Ogółem zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kosztowało 110.546 zł, w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 48.940 zł (44% kosztów). Gmina ze swojego budżetu wyłożyła 61.605 zł. 
Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie zorganizowano miejsca pracy dla bezrobotnych z terenu gminy: 
- 25 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na okres od 8 lutego do 31 grudnia na stanowisku robotnik gospodarczy w ramach prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie, 
- 11 osób na podstawie umowy o pracę na czas określony w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych: 7 bezrobotnych na stanowisku robotnik gospodarczy na okres 5 miesięcy (prace porządkowe, konserwacyjne, polegające na dbaniu o ład i porządek, sprzątanie chodników, trawników, kwietników i otoczenia), 3 osoby na okres 1 roku w ramach prac interwencyjnych, 1 osoba, która ukończyła 50 lat, na okres 18 miesięcy, 
- staże dla 19 bezrobotnych (w tym 4 osoby powyżej 50. roku życia i 5 osób powyżej 30. roku życia), wykonujący prace na stanowiskach: pracownik biurowy, pracownik administracyjny i robotnik placowy; po zakończonym stażu urząd gminy ma obowiązek zatrudnić ich na okres 3 miesięcy.
Wypłacone świadczenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych wyniosły 36.903 zł, w tym refundacja z PUP 22.142 zł (60% kosztów), koszt gminy 14.761 zł. 
Natomiast zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych kosztowało 110.546 zł, w tym refundacja z PUP 48.940 zł (44% kosztów). 
Ponadto kierownik GOPS w ramach prac interwencyjnych zatrudniła na podstawie umowy o pracę 1 osobę do realizacji programu rządowego „500+” oraz przyjęła 2 osoby na staż.
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy umowę o zorganizowanie stażu dla 1 osoby powyżej 30. roku życia.
Adam Mróz
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku

Sonda

Kto, Twoim zdaniem, wygrał debatę kandydatów na burmistrza?
(Materiały z debaty na naszej stronie www i naszym kanale YT)
22.69% (184 głosów)
29.84% (242 głosów)
7.27% (59 głosów)
6.78% (55 głosów)
33.42% (271 głosów)
manhattan