Powiat

1 / 2

RZĄŚNIK: Ciepłe słowa i życzenia dla nauczycieli

15.10.2016
autor: Bożena Kokoszka, opr. red.
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w PSP w Porządziu odbyła się 13 października. Dyrektor szkoły wręczyła nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom. Natomiast jej pracę doceniły władze gminy, przyznając jej nagrodę wójta. 
Dyrektor Grażyna Prus po przywitaniu obecnych i swoim okolicznościowym wystąpieniu zaprosiła do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem pań: B. Włodarczyk, B. Kokoszki, M. Zwolińskiej. Uczniowie śpiewali i recytowali, przedstawili żartobliwe scenki z życia szkoły. Z humorem zaprezentowali własne propozycje pomocy dydaktycznych. Złożyli nauczycielom życzenia z okazji ich święta oraz podziękowania za przekazywana wiedzę i trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów. Słowa podziękowania dla gminy za okazywaną szkole pomoc przekazali wicewójtowi Abramczykowi.
Pani dyrektor i pan wójt skierowali do grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi wiele ciepłych słów, życząc im dużo sił do podejmowania wyzwań, jakie czekają ich w pracy z dziećmi i młodzieżą. Do życzeń przyłączyli się rodzice z rady, jej przewodnicząca K. Karłowicz, J. Abramczyk i E. Dąbkowska. 
Dyr. Grażyna Prus wręczyła nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielkom: Agnieszce Bieleckiej, Ewie Jechnie i Elżbiecie Niedźwiedzkiej. Wicewójt wręczył nagrodę pani dyrektor za wzorowe wykonywanie pracy.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Znowu zmiany dotyczące wycinki drzew

SOMIANKA: Znowu zmiany dotyczące wycinki drzew

Z dniem 17 czerwca 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew. Zmiany odnoszą się głównie do osób fizycznych, które od dnia 1 stycznia br. mogły usuwać bez zezwolenia drzewa z terenu własnej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Piękne 100 lat życia (foto)

BRAŃSZCZYK: Piękne 100 lat życia (foto)

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla naszego powiatu gminy i całej parafii – zwrócił się do obecnych 6 lutego na Mszy św. w kościele w Białymbłocie ks. proboszcz Tomasz Tymiński. – Przeżywamy 100-lecie urodzin Józefy Jechny. Dziękujemy Bogu za te piękne 100 lat życia i prosimy o następne lata w zdrowiu i szczęściu. Z tej okazji Pani Józefa zaprosiła nas wszystkich, abyśmy mogli się cieszyć jej szczęściem. „Ciągle potrzebujemy doświadczenia i mądrości, rad osób takich jak Pani” – napisała w liście gratulacyjnym do Dostojnej Jubilatki premier Beata Szydło. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: W "Farmie Iluzji"

BRAŃSZCZYK: W "Farmie Iluzji"

Gminny Dom Kultury w Brańszczyku 27 lipca zorganizował wyjazd do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Mokrego dyngusa, szczególnie paniom (foto)

ZABRODZIE: Mokrego dyngusa, szczególnie paniom (foto)

W czwartek 13 kwietnia w sali GOK w Zabrodziu na przedświątecznym spotkaniu zebrali się gminni samorządowcy: radni, sołtysi, szefowie gminnych jednostek. Życzenia świąteczne złożyli zebranym wójt Tadeusz Michalik i przewodniczący rady Janusz Marian Pakuła.
zobacz więcej
Zitcom