RZĄŚNIK: Budżet jednogłośnie (foto)

Powiat

RZĄŚNIK: Budżet jednogłośnie (foto)

04.01.2017
autor: Elżbieta Szczuka
Radni jednogłośnie, na sesji 29 grudnia, uchwalili budżet gminy Rząśnik na rok 2017. Dochody gminy ustalono na 30,5 mln zł, wydatki na 31,5 mln zł, w tym na inwestycje – 4,1 mln zł.
Projekt uchwały budżetowej przedstawiła skarbnik gminy Bożena Koch (na fot.). Gmina planuje uzyskać dochody na poziomie 30.532.500 zł, w tym bieżące 30.016.500 zł (na poziomie 2016 r., m.in. dlatego że dochody własne z podatków lokalnych nie wzrosły) i majątkowe 516.000 zł. 
Wydatki budżetu ustalono na 31.572.722 zł, w tym na zadania własne 20.866.000 zł (w tym m.in.: oświata 9.971.410 zł, drogi gminne 2.183.232 zł, urząd gminy 2.472.978 zł), zadania zlecone – 10.706.142 zł (w tym m.in.: 6.787.000 zł na świadczenie 500+, inne świadczenia społeczne – 3.845.000 zł).
Na inwestycje gmina zaplanowała 4.128.888 zł: budowa hali sportowej w  szkole w Porządziu 950.000 zł (w tym dotacja 400.000 zł), budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 777.620 zł, przebudowa nawierzchni ul. Jesionowej w Rząśniku 909.732 zł, przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Grodzicznie 255 tys. zł, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne 120 tys. zł, przebudowa drogi gminnej w Wólce-Przekorach 360 tys. zł. Na liście inwestycji znalazły się też: w Rząśniku – budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kopernika (26 tys. zł), przebudowa ul. Spokojnej (60 tys. zł) i ul. Jasnej – dokumentacja techniczna (150 tys. zł), modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kopernika (130 tys. zł), zakup i montaż balustrad wewnętrznych i zewnętrznych w urzędzie gminy (18 tys. zł). Natomiast w innych miejscowościach: Nowe Wielątki – wymiana pokrycia dachowego w budynku dawnej szkoły, w której są mieszkania (70.000 zł), Ochudno – budowa drogi; projekt techniczny (8 tys. zł) i wykonanie placu zabaw (23.316 zł), Dąbrowa – zakup i montaż urządzeń na placu zabaw (10.026 zł), przebudowa drogi Komorowo – Wólka-Folwark; dokumentacja techniczna (8 tys. zł), ustawienie wiat przystankowych w Bielinie (11 tys. zł) i Gołystoku (8,5 tys. zł). W Wincentowie gmina planuje urządzić miejsce wypoczynku w ramach zadania „Oczko wodne ostoją natury i wypoczynku” (130 tys. zł).  
Środki w wys. 84 tys. zł zostaną przekazana na potrzeby SPZZOZ w Wyszkowie. 
Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano ponad 342 tys. zł – większość pieniędzy ma być przeznaczona na modernizację dróg (żwirowanie, utwardzanie poboczy itp.) i uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
Deficyt budżetu gminy w wys. ponad 1 mln zł będzie sfinansowany z kredytów i pożyczek. Gmina planuje zaciągnąć 1,95 mln zł kredytów i pożyczek. Rada upoważniła wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 0,5 mln zł.
Radny Sławomir Mróz spytał, dlaczego pominięto w budżecie przebudowę drogi Ochudno – Porządzie (droga powiatowa) ze skrzyżowaniem w Porządziu . 
- My byliśmy tylko partnerem w tym projekcie – odpowiedziała pani skarbnik. 
Wójt Paweł Kołodziejski uzupełnił, że ma obietnicę starosty, iż w następnym budżecie powiat postara się wyasygnować pieniądze (w tym momencie ich nie ma) na tę inwestycję, drugie tyle dałaby gmina.
- Na podstawie takiego projektu byśmy to realizowali – kontynuował wójt. – To zobowiązanie nie jest poparte jeszcze żadną uchwałą. Uważamy to zadanie za celowe, będziemy szukać środków na nie, zwłaszcza przy współfinansowaniu przez powiat.
Więcej pytań nie było. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową gminy Rząśnik na 2017 rok.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
DŁUGOSIODŁO: Dożynki w strugach deszczu (foto)

DŁUGOSIODŁO: Dożynki w strugach deszczu (foto)

Dożynki należą już do wieloletniej tradycji polskiej wsi, także powiatu wyszkowskiego. Tegoroczny sezon dożynkowy otworzyła 20 sierpnia uroczystość powiatowo – gminna, tym razem zorganizowana w Długosiodle. Przejdzie do historii nie tylko z powodu atrakcji, ale… fatalnej, deszczowej pogody. Zarówno rolnicy, jak i organizatorzy przyznawali, że takiej aury podczas uroczystości dożynkowych nie pamiętają.
zobacz więcej
SOMIANKA: Konkursy na tradycyjny wieniec...

SOMIANKA: Konkursy na tradycyjny wieniec...

Gmina zaprasza na Dożynki Gminne, by wspólnie dziękować za zebrane plony podczas sierpniowego biesiadowania 27 sierpnia na placu przy szkole w Kręgach. W ramach dożynek ogłasza konkursy „Wieniec dożynkowy” oraz „Nalewka tradycyjna” i „Ciasta z przepisów babuni”. Do uczestnictwa zaprasza sołectwa i mieszkańców gminy Somianka.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Nabór na stanowisko głównej księgowej

BRAŃSZCZYK: Nabór na stanowisko głównej księgowej

Do 25 kwietnia do godz. 16 można składać oferty w naborze, który ogłosiły Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Dyrektor Gminnej Biblioteki, kandydatów na stanowisko głównego księgowego; praca na pełnym etacie (pół etatu w GDK i pół etatu w GBP). Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
zobacz więcej
SOMIANKA: Brawo! Sołectwo Kręgi dwa razy drugie

SOMIANKA: Brawo! Sołectwo Kręgi dwa razy drugie

IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego odbył się w sobotę 8 września 2018 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego PAN w Jabłonnie. Reprezentujące gminę Somianka sołectwo Kręgi zajęło dwa drugie miejsca. 
zobacz więcej