RZĄŚNIK: Będzie kontrolował naprawę sieci szerokopasmowej

Powiat

RZĄŚNIK: Będzie kontrolował naprawę sieci szerokopasmowej

30.01.2018
autor: opr. EB
Wójt 17 stycznia powołał zespół ds. kontroli prac w zakresie wykonania planu naprawczego sieci szerokopasmowej Gminy Rząśnik.  
 
W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Gminy i podmiot zewnętrzny sprawujący funkcję ekspercką i techniczną: wójt Paweł Kołodziejski, inspektor ds. informatyki informatyzacji i prowadzenia BIP Adam Koczkodon, Arkadiusz Bloch – GRUPA ABLOTECH S.C z Wyszkowa. 
Do obowiązków zespołu należy bieżący nadzór nad pracami wykonywanymi przez Gwaranta sieci tj. ASSECO S.A. lub podmioty przez niego powołane w zakresie naprawy sieci zgodnie z wymogami instytucji Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik”.
Do zakresu prac zespołu należy: kontrola wykonywanych czynności przez podmioty zewnętrzne, prowadzenie dokumentacji przekazania/ zdania / otrzymania sprzętu teleinformatycznego i radiowego, kontrola wejść i wyjść do głównych punktów dystrybucji i punktów pośrednich sieci w obecności członka zespołu, monitoring poczynań wykonawców od strony ingerencji w systemy i część radiową, sporządzanie dokumentacji, w tym prowadzenie na bieżąco dziennika napraw sieci.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Od 10 lat pod skrzydłami księdza Jana (foto)

RZĄŚNIK: Od 10 lat pod skrzydłami księdza Jana (foto)

Społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku świętowała 10-lecie nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. – Taki dzień jak dzisiejszy to dobry moment na chwilę refleksji, wspomnień, ale i na spojrzenia w przyszłość. To właściwy czas na wyrażenie wdzięczności wszystkim ludziom dobrej woli, których wsparcie pozwala na dobre funkcjonowanie szkoły. Od kiedy rozpoczęliśmy naszą wędrówkę z patronem, stał się on wzorem, do którego się odwołujemy, który wskazuje kierunek, w jakim mamy zmierzać  - zauważyła dyrektor Katarzyna Abramczyk podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 30 maja.
zobacz więcej
ZABRODZIE: II Gminne Dyktando (foto)

ZABRODZIE: II Gminne Dyktando (foto)

23 marca 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu odbył się II Gminny Konkurs Ortograficzny DYKTANDO. Celem konkursu było promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych, interpunkcyjnych i gramatycznych języka polskiego oraz rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Gminy połączone przez Bug

ZABRODZIE: Gminy połączone przez Bug

Na sesji kwietniowej radni zgodzili się na podjęcie współpracy i zawarcie porozumienia z położoną w Ukrainie gminą Kołtów. Samorządy mogą wymieniać się doświadczeniami na wielu płaszczyznach.
zobacz więcej
SOMIANKA: Święto "Cytrynek" i ich rodzinek

SOMIANKA: Święto "Cytrynek" i ich rodzinek

Najmłodsza grupa przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Woli Mystkowskiej 7 czerwca spotkała się ze swoimi rodzicami i rodzeństwem w Wielątkach-Folwarku na Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym przez wychowawczynię Agnieszkę Ślubowską.
zobacz więcej
Zitcom