RZĄŚNIK: Będzie kontrolował naprawę sieci szerokopasmowej

Powiat

RZĄŚNIK: Będzie kontrolował naprawę sieci szerokopasmowej

30.01.2018
autor: opr. EB
Wójt 17 stycznia powołał zespół ds. kontroli prac w zakresie wykonania planu naprawczego sieci szerokopasmowej Gminy Rząśnik.  
 
W skład zespołu wchodzą pracownicy Urzędu Gminy i podmiot zewnętrzny sprawujący funkcję ekspercką i techniczną: wójt Paweł Kołodziejski, inspektor ds. informatyki informatyzacji i prowadzenia BIP Adam Koczkodon, Arkadiusz Bloch – GRUPA ABLOTECH S.C z Wyszkowa. 
Do obowiązków zespołu należy bieżący nadzór nad pracami wykonywanymi przez Gwaranta sieci tj. ASSECO S.A. lub podmioty przez niego powołane w zakresie naprawy sieci zgodnie z wymogami instytucji Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik”.
Do zakresu prac zespołu należy: kontrola wykonywanych czynności przez podmioty zewnętrzne, prowadzenie dokumentacji przekazania/ zdania / otrzymania sprzętu teleinformatycznego i radiowego, kontrola wejść i wyjść do głównych punktów dystrybucji i punktów pośrednich sieci w obecności członka zespołu, monitoring poczynań wykonawców od strony ingerencji w systemy i część radiową, sporządzanie dokumentacji, w tym prowadzenie na bieżąco dziennika napraw sieci.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane