Konkurs dla liderek wiejskich

Powiat

Konkurs dla liderek wiejskich

27.07.2016
autor: Redakcja
Do 7 sierpnia można zgłaszać kandydatki do tytułu Najaktywniejszej Liderki Wiejskiej. Udział w nim mogą wziąć działaczki kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, a także lokalnych grup działania. 
Działania licznych na Mazowszu organizacji często oparte są na pielęgnowaniu tradycji i kultury zarówno całego regionu, jak i małej ojczyzny. Z myślą o nich działający w urzędzie marszałkowskim Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich już po raz trzeci organizuje konkurs na najaktywniejszą liderkę mazowieckiej wsi. Liczy się przede wszystkim chęć i potrzeba podejmowania nowych wyzwań oraz już zdobyte osiągnięcia np. w promowaniu wsi czy gminy.
Udział w konkursie mogą wziąć mieszkanki mazowieckiej wsi (zameldowane na stałe na terenie województwa), które aktywnie działają na rzecz swojej lokalnej społeczności. Laureatka I miejsca otrzyma nagrodę w wysokości do 5.000 zł netto, II – do 2.500 zł, III – do 1.500 zł, z czego do każdej liderki trafi 750 zł, a pozostała część zostanie przeznaczona na zakup nagrody dla danej organizacji czy jednostki. Przewidziane jest również wyróżnienie w wysokości do 750 zł.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić załączony do regulaminu formularz. Do zgłoszenia należy załączyć także co najmniej dwie rekomendacje (organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, samorządów) oraz zgodę na publikację danych zwycięzców na www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl z oświadczeniem dotyczącym danych osobowych. 
Wszystkie te dokumenty należy przesłać bądź dostarczyć osobiście do 7 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska”.
 
Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Mazowieckiego w zakładce „Konkursy”: http://mazowieckie.ksow.pl/konkursy.html.
 
Moje piękne miasto 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom