DŁUGOSIODŁO: Za dobro, serce, mądrość (foto)

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Za dobro, serce, mądrość (foto)

28.08.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Bardzo uroczyście, w serdecznej atmosferze, ale i ze łzami wzruszenia, w niedzielę 27 sierpnia parafia pw. św. Rocha w Długosiodle pożegnała ks. Stanisława Marca, który po 13 latach sprawowania funkcji proboszcza odchodzi na emeryturę. Ks. Stanisław opuszcza parafię jako Honorowy Obywatel Gminy Długosiodło.
Ks. Stanisław Marzec posługę w parafii Długosiodło rozpoczął 3 lipca 2004 r. - Wszystkim parafianom dziękuję za lata wspólnej modlitwy i pracy. „Dziękujcie Panu bo jest dobry / Bo jego łaska na wieki trwa” – żegnając się po 13 latach, przytoczył znaną piosenkę religijną.
– Odnajduję Pana Boga w całym moim życiu. Dziękuję Ci, Panie. Pan udzielił mocy swemu słudze – nawiązał do słów z Psalmu Dawidowego.
Lista podziękowań ks. proboszcza była długa, podobnie jak kolejka parafian, którzy chcieli ks. Marca uroczyście pożegnać. Dziękował m.in. księżom wikariuszom, siostrom służkom, organiście Wiesławowi Piątkowskiemu i chórowi parafialnemu, który na niedzielną Mszę św. przygotował oczywiście muzyczne podziękowania, kościelnemu Adamowi Brejnakowi, radzie parafialnej, asyście procesyjnej, kółkom różańcowym, wolontariuszom Caritasu, ministrantom, szkołom i przedszkolom, władzom gminy i urzędnikom, organizacjom i stowarzyszeniom. - Jeden duch i jedno serce ogarniało wierzących – podkreślił. – Niech imię Pana będzie błogosławione teraz i na wieki. Bóg zapłać.
Parafianie dziękowali odchodzącemu proboszczowi m.in. za odnowienie kościoła, za to, że był „najcenniejszym skarbem parafii”, za „dawanie przykładu miłości do Boga i Ojczyzny”, „bycie nie tylko kapłanem, ale też człowiekiem o ogromnej wrażliwości”.
- Za dobro, serce, mądrość. Wierzę, że wszystko, co najlepsze zabierze ksiądz w pamięci – mówił wójt Stanisław Jastrzębski.
Ks. Stanisław Marzec opuści parafię jako Honorowy Obywatel Gminy Długosiodło. Wnioskodawcą nadania mu tego tytułu był wójt: „Przez czas pełnienia posługi troszczył się o rozwój życia parafialnej wspólnoty, stałe nabożeństwa, angażowanie parafian do liturgii, grupy i stowarzyszenia religijne, chór parafialny oraz uroczyste celebracje nie tylko świąt kościelnych, ale i państwowych. Wykazał się niezwykłą dbałością o materialny wymiar parafii: kościół parafialny i jego otoczenie. Owoce jego pracy będą służyć pożytkowi duchowemu, mieszkańcom gminy.
Uchwałę w tej sprawie rada gminy podjęła 16 sierpnia, a podczas niedzielnej uroczystości odczytała ją przewodnicząca rady Maria Gałązka.
Popołudniowa Msza św. miała bardzo uroczystą oprawę, w dużej mierze dzięki chórowi parafialnemu. Była to nie tylko Msza św. dziękczynna; ks. Marzec modlił się również za swojego następcę, którym od niedzieli 3 września będzie ks. Zygfryd Żebrowski (dotychczasowy proboszcz parafii Łyse).
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość