DŁUGOSIODŁO: Po radę do Wyszkowa

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Po radę do Wyszkowa

30.12.2016
autor: Ewa Elward
Radni uchwalili powierzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą wyszkowskiemu Gminnemu Punktowi Promocji Zdrowia i Profilaktyki.
Mieszkańcy gminy, dotknięci problemem przemocy rodzinnej i uzależnień, mogą szukać fachowej porady i pomocy w wyszkowskim Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki, który mieści się w na parterze Miejsko-Gminnej Biblioteki Miejskiej przy ul. Sowińskiego 80 (pokój nr 2 i 3). Punkt prowadzi bezpłatne konsultacje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą. Gmina Długosiodło przekazała na ten cel gminie Wyszków 2.407 zł. 
Punkt prowadzi m.in. indywidualne i rodzinne konsultacje psychologiczne, grupę anonimowych narkomanów, osób uzależnionych od alkoholu, przemocowców, młodzieży zażywającej środki psychoaktywne, grupę dla nietrzeźwych kierowców, grupy wsparcia. Dyżur ma również prawnik (dotyczy spraw uzależnień i przemocy rodzinnej).
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom