DŁUGOSIODŁO: Olbrzymi wysiłek finansowy

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Olbrzymi wysiłek finansowy

29.12.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Jednogłośnie rada gminy przyjęła budżet na 2018 r. Plany są bardzo ambitne, a gminę czekają duże i kosztowne inwestycje. Rekordowy plan inwestycyjny opiewa na 19 mln 500 tys. zł! - To olbrzymi wysiłek finansowych – podkreśla wójt Stanisław Jastrzębski.
Dochody gminy planowane są na poziomie 47 mln 195 tys. zł, wydatki – 53 mln 407 tys. zł. Na oświatę gmina wyda 11 mln 597 tys. zł, pomoc społeczną – 13 mln 522 tys. zł, w tym na program 500 plus – 7 mln 283 tys. zł.
Wydatki majątkowe wynoszą 19 mln 474 tys. zł. Jedną z najważniejszych inwestycji 2018 r. będzie budowa alternatywnej drogi do Ostrołęki, na którą powiat pozyskał dofinansowanie. Spory jest udział Długosiodła – 1 mln 809 tys. zł.
100 tys. zł gmina przeznacza na rozbudowę sieci wodociągowej w Długosiodle. - Na pozostałe miejscowości jest już dokumentacja, realizację uzależniamy od środków pomocowych – zapowiedział wójt.
W planach inwestycyjnych na 2018 r. są budowy dróg: Blochy – Augustowo (870 tys. zł), Stare Bosewo – Znamiączki (760 tys. zł), Augustowo – Chorchosy (510 tys. zł), w Kalinowie (500 tys. zł), Przetycz Włościańska – Zamość – Dalekie (640 tys. zł), Marianowo – Nowa Wieś (1 mln zł), w Marianowie (150 tys. zł), przebudowa drogi w Nowym Bosewie (430 tys. zł).
245 tys. zł gmina przeznaczyła na budowę targowiska stałego oraz zaplecza centrum kultury przy ul. Królowej Jadwigi. Na tę inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie.
50 tys. zł samorząd planuje wydać na wykup gruntów na powiększenie parku, 60 tys. zł – dokumentację dostosowania budynków, w których mieści się urząd, poczta i PBS do potrzeb niepełnosprawnych, 188 tys. zł przekaże wyszkowskiemu szpitalowi na remont oddziału anestezjologii, 50 tys. zł – tworzenie placów zabaw, 60 tys. zł – siłowni zewnętrznych.
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Długosiodle, Kornaciskach i Starym Bosewie oraz wodociągowej w Długosiodle, Kornaciskach i Nowym Bosewie (670 tys. zł i 2 mln 370 tys. zł). - Chcemy przygotować dokumentację rozbudowy oczyszczalni, żeby zabezpieczyć moc przerobową na ścieki ze Starego Bosewa – dodał Stanisław Jastrzębski.
Prawie 700 tys. zł w budżecie zapisano na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Długosiodle. – Obecnie PSZOK znajduje się przy ZGK. Chcemy go urządzić profesjonalnie na terenie dużej targowicy, otrzymaliśmy dofinansowanie – poinformował wójt.
Kwotę prawie 5 mln zł stanowi budowa instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła. Gmina pozyskała dofinansowanie razem z gminami Stoczek, Strachówka i Jadów. - Niektórzy są przestraszeni udziałem własnym. Uważam, że będzie tak, jak z kolektorami. Kto skorzysta - będzie zadowolony, kto nie – będzie miał pretensje, że gmina go nie namówiła. Dlatego namawiam publicznie – zachęcał Stanisław Jastrzębski.
Kolejna duża inwestycja to prawie 3 mln zł na budowę boiska do piłki nożnej oraz bieżni. - Jeśli najtańsza oferta zostanie dokładnie sprawdzona i nie będzie uwag, to musimy rozpocząć i skończyć tę inwestycję w przyszłym roku – zapowiedział wójt.
- Prawie 19,5 mln zł - to olbrzymi wysiłek finansowych – podkreślił Stanisław Jastrzębski. – Biorąc pod uwagę, że bez środków pomocowych nasz budżet opiewa na 33 – 34 mln zł. Nadal twierdzę, że dopóki są dostępne środki pomocowe, powinniśmy robić wszystko, żeby sprowadzić je na teren naszej gminy. Nie ma pewności, że będą jeszcze dostępne dla naszego kraju, bo w kolejce stoją państwa biedniejsze. To jest szansa dla nas na dokończenie pewnych inwestycji. 
Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Nowego Wyszkowiaka, w sklepach i kioskach od 2 stycznia.
KA-MED maj 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom