DŁUGOSIODŁO: Ludzie chcą się budować tam, gdzie mają działki (foto)

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Ludzie chcą się budować tam, gdzie mają działki (foto)

26.04.2017
autor: Sylwia Bardyszewska
Warunki zabudowy na obszarach zagrożenia powodziowego, obszarach Natury 2000 oraz lokalizacja planowanych zalewów – to główne tematy spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w sprawie powstającego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ok. 2,5% terenu gminy to obszar, gdzie ryzyko wystąpienia powodzi jest wysokie, wynosi raz na 10 lat. To oczywiście tereny przyległe do Narwi. 4,5% gminy zagrożonych jest powodzią raz na 100 lat, 9% - raz na 500 lat. Na tych terenach wprowadzone zostaną mniejsze lub większe ograniczenia w budowie.
Na terenie gminy są również trzy obszary Natury 2000, gdzie obowiązują ograniczenia w inwestowaniu. Największym jest Puszcza Biała na wschód od torów, również na terenie Długosiodła. To także Dolina Dolnej Narwi i bagna Pulwy.
W wyznaczaniu terenów pod zabudowę projektanci muszą brać pod uwagę również prognozy demograficzne, a te nie są dla gminy zbyt optymistyczne. Liczba mieszkańców w ciągu ostatnich 10 lat spadała i będzie spadać. – W związku z tym ustawodawca ogranicza planowanie nowych terenów zabudowy. Przewidywane są raczej tam, gdzie już istnieje zabudowa – wyjaśniali twórcy studium. – Prognoza dla gminy wypada słabo. Będziemy ją wykonywać w podziale na miejscowości, są bowiem takie, gdzie liczba mieszkańców nieznacznie, ale wzrasta. Tam są większe szanse na zmianę przeznaczenia terenu.
Następne uwarunkowanie to inwestycje ponadlokalne: planowana budowa drogi wojewódzkiej Ostrołęka – Wyszków (w planie zostanie wkreślony wariant drogi równoległej do torów, po wschodniej stronie) oraz budowa linii elektronergetycznej 400 kV Ostrołęka – Stanisławów (w miejscu obecnej linii 220 kV).
Do projektantów dotarło ponad 900 wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów. - Trzeba się liczyć z tym, że znaczna część wniosków nie zostanie uwzględniona – uprzedzają już teraz.
- Mało rozsądne jest narzucanie ludziom, gdzie mają się budować. Ludzie chcą się budować, gdzie mają działki – zauważył jeden z uczestników zebrania.
- Dotychczas podejście było bardziej liberalne. Gminy popadały w długi, bo nie stać ich było na budowę infrastruktury do tej rozproszonej zabudowy. Ustawodawca postanowił więc trochę to ograniczyć – wyjaśniała Hanna Czajkowska, główna projektantka studium.
Podczas spotkań można było również zobaczyć proponowane lokalizacje zalewów. Gmina planuje stworzyć co najmniej dwa. Na rzece Wymakracz są trzy warianty: Długosiodło, Kornaciska oraz na wysokości Długosiodła – Nowej i Starej Pecyny. Z kolei na rzece Ostrówek zalew mógłby powstać w Wólce Piasecznej i Wólce Grochowej. Oczywiście wokół zalewów planowany jest rozwój bazy noclegowej, turystycznej, usług związanych z rekreacją.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom