DŁUGOSIODŁO: Budżet uchwalony

Powiat

DŁUGOSIODŁO: Budżet uchwalony

03.01.2017
autor: Ewa Elward
Rada gminy zatwierdziła budżet na 2017 r. już w połowie grudnia. Zaplanowano inwestycje na ponad 6,5 mln zł, głównie wodno-kanalizacyjne i drogowe. Wyzwaniem organizacyjnym i finansowym będzie reforma oświaty i podwyżki. 
Dochody wyniosą 36.094.508 zł, wydatki to 38.167.381 zł (z czego inwestycyjne 6.720.935 zł). Deficyt w wysokości 2.072.873 zł będzie pokryty z kredytów i obligacji. Rezerwy budżetowe to 150 tys. zł.
Inwestycje wodno-kanalizacyjne: modernizacje stacji uzdatniania wody w Chrzczance Włościańskiej (370 tys. zł) i Długosiodle (500 tys. zł), budowa sieci sanitarnej w Długosiodle, Kornaciskach i Starym Bosewie i wodociągowej w Długosiodle i Nowym Bosewie. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (30 tys. zł). 
Drogi: poprawa stanu drogi powiatowej (504.826 zł), budowa dróg: Blochy-Augustowo (881 tys. zł), Stare Bosewo-Znamiączki (811 tys. zł), Augustowo-Chorchosy (477 tys. zł), Przetycz Folwark-Augustowo (70 tys. zł), przebudowa dróg w Chrzczance Włościańskiej (110 tys. zł), Grądach Szlacheckich (200 tys. zł), ulic: Sportowej (90 tys. zł), Projektowanej (87 tys. zł), Słonecznej (40 tys. zł) i Polnej (50 tys. zł) w Długosiodle, nawierzchnie żwirowe w Chrzczance Włościańskiej (28 tys. zł). Ponadto zabezpieczono środki dla szpitala na remont i modernizację oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (94.248 zł), odnawialne źródła energii (25 tys. zł) i budowę boisk do piłki nożnej z bieżnią w Blochach (10 tys. zł) i Długosiodle (1,5 mln zł).   
Ważnym zadaniem jest kanalizacja w Starym Bosewie, dla uzyskania wyższej punktacji wniosku dołączono wodociągowanie miejscowości. Już są przyznane środki z PROW na drogi gminne. Koszty inwestycji mogą zmienić ceny rynkowe. Np. tona masy asfaltowej kosztowała 840 zł za tonę, w 2017 r. może wzrosnąć do 2,5 tys. zł. Do tego drożeje paliwo.
– Żaden wykonawca nie dołoży do swojej roboty, on musi zarobić na tej pracy. Kto będzie dokładać? Zamawiający – stwierdził Stanisław Jastrzębski.  
W finansowej perspektywie nadchodzącego roku wyzwaniem jest reforma oświaty. Wójt ocenił, że jej efekty będą znane dopiero po wejściu w życie. Do czasu wygaszenia gimnazjów będą trwać roszady etatowe wśród nauczycieli.
– Ale demografia jest nieunikniona – podsumował. – W 2016 r. w całej gminie urodziło się 76 dzieci. Nie wszystkie trafiają do naszych szkół. Były czasy, że 70 dzieci przychodziło do pierwszych klas w samym Długosiodle. 
Klasa licząca 25-30 uczniów kosztuje 100 tys. zł, poniżej 15 – 200 tys. zł. Ministerstwo oświaty dopuszcza 2 etapy kształcenia w szkołach podstawowych: kl. I-IV i V-VIII.
– Żadne z tych rozwiązań nie jest dobre. Wszystko kończy się na finansach – wójt wskazywał na trudności m.in. ze stworzeniem pracowni. – Poradzimy sobie, bo nie mamy innego wyjścia.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom