BRAŃSZCZYK: Wynagrodzenie zastępcy wójta

Powiat

BRAŃSZCZYK: Wynagrodzenie zastępcy wójta

19.08.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Przypomnijmy, że 1 sierpnia stanowisko zastępcy wójta objęła Elżbieta Paziewska, którą z początkiem roku wójt Wiesław Przybylski powołał na stanowisko sekretarza gminy. Konkurs na sekretarza gminy będzie ogłoszony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zwolnienia stanowiska. Przez ten czas obowiązki sekretarza gminy będzie wykonywała zastępca wójta Elżbieta Paziewska. Jej wynagrodzenie wójt ustalił w wysokości 6.320 zł. Gdy była tylko sekretarzem, zarabiała 9.400 zł miesięcznie.
 
Na pytania: „Czy zostało ustalone wynagrodzenie zastępcy wójta Elżbiety Paziewskiej, jeśli tak, to w jakiej wysokości?  Czy pani zastępca wójta będzie wykonywała też obowiązki sekretarza gminy? Jeśli tak, czy będzie to miało wpływ na jej wynagrodzenie?”
Otrzymałam następującą odpowiedź, podpisaną przez Elżbietę Michalec, kierownik Referatu Organizacyjnego:
 
„Wynagrodzenie Pani dr Elżbiety Paziewskiej – Zastępcy Wójta miesięcznie brutto wynosi:
- wynagrodzenie zasadnicze – 3.800, 00 zł
- dodatek funkcyjny – 1.760,00 zł
- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20% od płacy zasadniczej – 760,00 zł
 
Aktualnie stanowisko sekretarza gminy nie zostało obsadzone. Zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska. 
Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy w Brańszczyku w czasie nieobecności Sekretarza Gminy, zastępuje go Zastępca Wójta”.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Najczęściej komentowane