BRAŃSZCZYK: Wójt zwolnił zastępcę

Powiat

BRAŃSZCZYK: Wójt zwolnił zastępcę

26.03.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Z dniem 21 marca wójt Wiesław Przybylski zwolnił ze stanowiska zastępcy wójta Marka Zdziarstka. „Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy. Okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie” – napisał wójt w zarządzeniu, które ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej 26 marca. Podano w nim dwie przyczyny zwolnienia. Pierwszą jest fakt, że Marek Zdziarstek nie zaprzestał działalności gospodarczej, a jedynie ją zawiesił. Drugą – „podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym”. Jak dowiedzieliśmy się od wójta, nie zamierza na razie powoływać nowego zastępcy.
 
Wójt Wiesław Przybylski powołał Marka Zdziarstka na swojego zastępcę 23 listopada 2018 r. Wg przepisów prawa, osoba pełniąca funkcję publiczną, m.in. zastępca wójta, nie może „prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zostanie zastępcą wójta, nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej” – czytamy w uzasadnieniu zwolnienia z pracy Marka Zdziarstka.
Jak wyjaśnia dalej wójt, osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, zobowiązana jest zaprzestać jej prowadzenia w ciągu 3 miesięcy od daty powołania. Natomiast Marek Zdziarstek „mimo upływu 3 miesięcy od powołania na stanowisko zastępcy wójta, co nastąpiło w dn. 23 lutego 2019 r., nie złożył pracodawcy stosownego dokumentu o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, że z dniem 21.11.2018 r. działalność gospodarcza prowadzona przez Pana Marka Zdziarstka została zawieszona”.
Wymóg „zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej” jest zatem równoznaczny z jej wyrejestrowaniem. Nie wystarczy w analizowanym przypadku samo zawieszenie działalności” – czytamy dalej w uzasadnieniu – „albowiem podczas zawieszenia nie można co prawda wykonywać działalności gospodarczej, ale zachowane jest prawo do wykonywania czynności, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu. Można np. przyjmować należności z umów zawartych przed zawieszeniem, czy sprzedawać wcześniej zamówione towary”.
Skutkiem naruszenia ww. zakazu” – podsumowuje wójt – „jest konieczność odwołania zastępcy przez wójta, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym wójt uzyskał informację o przyczynie odwołania. Podstawę prawną stanowi tu art. 5 ust ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne”.
Drugą przyczyną zwolnienia Marka Zdziarstka jest podanie przez niego nieprawdy w oświadczeniu majątkowym, złożonym wg stanu na dzień rozpoczęcia pracy na stanowisku zastępcy wójta. „Za podanie w oświadczeniu majątkowym nieprawdy grożą konsekwencje dyscyplinarne i karne” – przypomniano w uzasadnieniu.
Oświadczenie majątkowe zastępcy wójta analizowali wójt i naczelnik urzędu skarbowego. I to właśnie naczelnik przekazał wójtowi informację, że Marek Zdziarstek w oświadczeniu majątkowym nie wpisał mieszkania w Warszawie; do 20 marca nie złożył korekty tego oświadczenia: „W związku z powyższym uznać należy, że Zastępca Wójta Gminy Brańszczyk Pan Marek Zdziarstek jest odwołany z zajmowanego stanowiska także z przyczyny podania nieprawdy w oświadczeniu majątkowym”.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
ZABRODZIE: Sprzeciwiają się budowie linii wysokiego napięcia

ZABRODZIE: Sprzeciwiają się budowie linii wysokiego napięcia

Ponad 300 mieszkańców podpisało się pod projektem uchwały – zgłoszonym w trybie inicjatywy obywatelskiej – w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planu budowy linii elektroenergetycznej 2x400 kV Ostrołęka – Stanisławów (etap II)  na terenie gminy Zabrodzie. Projekt będzie omawiany na sierpniowej sesji rady gminy.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Chcą przywrócenia drogi (foto)

ZABRODZIE: Chcą przywrócenia drogi (foto)

O przywrócenie drogi Kiciny – Choszczowe przez Mieczysławów na sesji Rady Gminy wystąpiła w imieniu grupy mieszkańców Barbara Gietka.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Kolędy nieodzowny element świąt (foto)

RZĄŚNIK: Kolędy nieodzowny element świąt (foto)

- W tym roku podjęliśmy wspólnie decyzję, że wyłonimy z każdej kategorii tylko zespół lub solistę reprezentującego gminę Rząśnik na XXI Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – poinformowała Maria J. Deptuła, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielinie, tegorocznego organizatora gminnych eliminacji konkursu. Decyzją jury, 22 stycznia w Wyszkowie wystąpią uczniowie szkół w Rząśniku, Dąbrowie i Starym Lubielu. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Ku czci św. Jana Pawła II Przyjaciela Młodych (foto)

BRAŃSZCZYK: Ku czci św. Jana Pawła II Przyjaciela Młodych (foto)

W Młodzieżowej Parafiadzie ku czci Świętego Jana Pawła II, która odbyła się  8 czerwca w Porębie, wzięły udział reprezentacje szkół gminnych. Rywalizowały w bieganiu, piłce nożnej, przeciąganiu liny i na torze przeszkód. Puchary wywalczyły reprezentacje Szkoły Podstawowej w Białymbłocie oraz Gimnazjum w Brańszczyku.
zobacz więcej