BRAŃSZCZYK: Wójt powołał zastępcę

Powiat

BRAŃSZCZYK: Wójt powołał zastępcę

01.08.2019
autor: Elżbieta Borzymek
26 lipca wójt Wiesław Przybylski wydał zarządzenie, którym z dniem 1 sierpnia br. na stanowisko zastępcy wójta powołał dotychczasową sekretarz gminy Elżbietę Paziewską. Jej wynagrodzenie, jak napisano w zarządzeniu, „zostanie ustalone odrębnym pismem”. Komentarza nie udało nam się uzyskać, ponieważ do 12 sierpnia wójt Przybylski przebywa na urlopie.
 
Dr Elżbieta Paziewska, która wygrała konkurs, stanowisko sekretarzem gminy Brańszczyk objęła po Nowym Roku. Wójt przedstawił jej sylwetkę radnym na sesji 28 grudnia. 
- Jest to osoba z dużym doświadczeniem – mówił wtedy wójt. – Dwukrotnie sprawowała funkcję sekretarza, była też burmistrzem jednej z dzielnic Warszawy (Włochy – red.). Ma duże doświadczenie samorządowe, wiedzę z tego zakresu, napisała też podręcznik, wykładała na wyższej uczelni. Jeśli chodzi o tę tematykę, bardzo wzmocni nasz samorząd. 
„Zakres obowiązków Zastępcy Wójta określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy” – 
czytamy dalej w zarządzeniu.
W regulaminie organizacyjnym obowiązki zastępcy wójta zostały określone w sposób następujący: „wykonuje wyznaczone przez Wójta zadania, w zakresie powierzonym i na podstawie udzielonych upoważnień, a w szczególności: 
1) zastępuje Wójta podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków, 
2) wykonuje zadania wynikające z pełnomocnictw i upoważnień Wójta,
3) pełni bezpośredni nadzór nad:   
a) Referatem Organizacyjnym,
b) stanowiskiem ds. edukacji, 
4) zastępuje Sekretarza Gminy w czasie jego nieobecności”.
W tej chwili jest właśnie taka sytuacja, że nie ma sekretarza gminy, bo dotychczasowy został zastępcą wójta. Do 12 sierpnia wójt jest na urlopie, więc nie wiadomo, czy planuje ogłoszenie konkursu na ten wakat, czy kogoś powoła. Trzeba dodać, że wg znowelizowanego 26 lipca regulaminu organizacyjnego nadal sekretarz gminy ma chyba najwięcej obowiązków. 
Natomiast zastępca wójta sprawuje też nadzór nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi: szkołami i placówkami oświatowymi, Gminnym Domem Kultury i Gminną Biblioteką Publiczną.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom