BRAŃSZCZYK: Urząd znowu dostępny

Powiat

BRAŃSZCZYK: Urząd znowu dostępny

03.06.2020
autor: opr. EB
„Z dniem 25 maja 2020 r. przywracam dostępność Urzędu Gminy Brańszczyk dla obywateli, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa” – napisał w zarządzeniu wójt Wiesław Przybylski.
 
W jednym pomieszczeniu bezpośredniej obsługi może być 1 interesant. Interesanci zobowiązani są do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 2 metry. Mają obowiązek zakrywania nosa i ust. Obowiązek ten dotyczy również obsługujących interesantów pracowników urzędu. 
Zaleca się stosowanie przez interesantów własnych rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do urzędu. 
Istnieje nadal możliwość umieszczanie korespondencji w skrzynce podawczej stojącej przy wejściu do urzędu.
Z dniem 25 maja przywraca się przyjmowanie przez wójta Gminy interesantów w sprawie skarg i wniosków – w poniedziałki w godz. 16-18.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Zitcom