Powiat

1 / 2

BRAŃSZCZYK: To jest budżet proinwestycyjny

04.01.2018
autor: Elżbieta Borzymek
- ocenił wójt Mieczysław Pękul. – Tak duży odsetek, ale i duże pieniądze kierujemy na inwestycje. Na inwestycje zaplanowano ponad 13 mln zł (30% wszystkich wydatków).
Mieczysław Pękul przedstawił szczegółowo projekt budżetu na sesji 28 grudnia. 
Dochody budżetu to kwota 38.024.569 zł, w tym  34.120.045 zł – bieżące, 3.904.524 zł – majątkowe. – Gdybyśmy poprzestali jednak na tej kwocie – odniósł się do dochodów majątkowych – niewiele byśmy zrobili. Trzeba się wspierać różnymi formami dofinansowań, także pożyczkami i kredytami.
Z podatków do budżetu gminy wpłynie 9.847.029 zł. Jak zaznaczył wójt, od 2010 r. ta kwota wzrasta, co dobrze świadczy o kondycji gminy. – Pieniądze można inwestować – nie krył zadowolenia, podkreślając, że powstające w Turzynie firmy, które dają ludziom pracę, wzbogacają też budżet gminy, płacąc podatki. Subwencja ogólna wyniosła nieco ponad 10 mln zł, w tym ponad 6 mln subwencja oświatowa. Jednak do zbilansowania oświaty brakuje prawie 3 mln zł. 
Wydatki zamykają się w kwocie 44.819.163 zł, w tym bieżące 31.631.397 zł (70% wydatków), majątkowe 13.187.765 zł (30%). – Jest to budżet na pewno proinwestycyjny – ocenił Mieczysław Pękul. – Tak duży odsetek, ale i duże pieniądze kierujemy na inwestycje. Zaznaczył, że obierając kierunki inwestowania, gmina bierze pod uwagę to, czego chcą mieszkańcy. Wymienił drogi, świetlice („Musimy budować, żeby dostęp do kultury, działalności, która mieszkańców interesuje, był ułatwiony”), place zabaw, siłownie napowietrzne.
Jeśli chodzi o oświatę, wydatki są duże, bo wciąż jest niż demograficzny, a w związku z tym otrzymywana subwencja za mała w stosunku do potrzeb.  Coraz większe środki idą na przedszkola (ponad 1 mln zł). Miejsc jest za mało, rodzice wożą dzieci do Wyszkowa, także Pułtuska. – Musimy płacić znacznie większą stawkę, niż jest u nas – dodał wójt.
W nowym dziale Rodzina zaplanowano 9.996.900 zł, w tym 5.893.000 zł na 500+, reszta to różne dotacje na zadania zlecone. Na pomoc społeczną jest 1.817.000 zł (m.in. na pobyt w DPS mieszkańców gminy 330.000 zł, utrzymanie OPS prawie 600.000 zł). 
W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki są największe, wynoszą 12.830.937 zł. Na instalacje solarne przewidziano 6.862.444 zł (dotacja ponad 2 mln zł i udział finansowy mieszkańców). W gminie pojawi się kolejnych 330 solarów w ramach wspólnego projektu z gminami Somianka i Zatory. Ważnym zadaniem jest rozbudowa kanalizacji (gmina jest skanalizowana w 50%). Rozpoczęła się budowa kanalizacji w Białymbłocie-Kurzej (zakończenie robót w maju; koszt ponad 2 mln zł). 
2.626.756 zł zaplanowano na drogi, w tym 891.000 zł dotacja na drogę powiatową, od węzła w Knurowcu w stronę Długosiodła do granicy gminy (jezdnia asfaltowa szer. 6 m, na całej długości ścieżka rowerowa), w Ojcowiźnie droga asfaltowa (11.000 zł), w Trzciance w centrum droga z kostki brukowej, przebudowa drogi pod lasem, droga transportu rolnego Nowe Budy – Stare Budy (740.000 zł), przebudowa drogi w Porębie tzw. Zastruże, dokumentacja drogi w Dudowiźnie (dokończenie), przebudowa ul. Dębowej i Klonowej w Dalekiem-Tartaku, odwodnienie drogi w Niemirach, droga w Nowej Wsi (od drogi powiatowej do szkoły), dokumentacja utwardzenia placu przy kościele w Porębie (na zakup gruntu 100.000 zł). 
248.500 zł przeznaczono na remonty w budynkach komunalnych.
3.353.210 zł będzie kosztować administracja publiczna (urząd gminy, rada gminy, diety sołtysów, promocja).
Oświata i wychowanie to koszt w sumie 11.864.864 zł, dowożenie uczniów do szkół 400.000 zł. 
Na kulturę (GDK i biblioteka) i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano 838.500 zł (w tym dokończenie świetlicy w Udrzynku 150.000 zł). 
200.000 zł zaplanowano na rozbudowę sieci wodociągowej (choć gmina jest zwodociągowana w 100%, ale co roku powstają nowe domy) i remont SUW w Udrzynie (75.000 zł). 
- To świadectwo, że idziemy w dobrym kierunku, bo gmina się rozwija – skomentował wójt. – Jest tylko pewien problem. Mało dzieci w szkołach mamy, ubywa mieszkańców, a rocznie powstaje kilkadziesiąt nowych domów. Ludzie z zewnątrz często budują domy w Brańszczyku, a są zameldowani w innych gminach. Będziemy musieli próbować dotrzeć, żeby zameldowali się u nas, zmusić ich nie możemy.
 
Inne inwestycje:
Remizy OSP: remont i rozbudowa w Turzynie, III, ostatni, etap budowy w Białymbłocie-Starej Wsi, dokumentacja projektowa w Trzciance.
Kanalizacja: rozbudowa sieci 200 tys. zł (m.in. nowe posesje). 
Przydomowe oczyszczalnie: w Ojcowiźnie, dokumentacja dla Turzyna-Kolonii.
Modernizacja oświetlenia ulicznego: Udrzyn, Stare i Nowe Budy (57.000 zł).  
Zakup samochodu wywożącego ścieki dla ZGK (100.000 zł). 
 
Kwota funduszu sołeckiego to 436.804 zł (oświetlenie uliczne – 157.000 zł; OSP – 83.000 zł, drogi – 100.000 zł, urządzenia do rekreacji – 38.000 zł, świetlice – 89.000 zł, szkoły – 30.000 zł,  nagłośnienie 30.000 zł).
Na spłatę odsetek i pożyczek przewidziano 300.000 zł.
- Chciałbym prosić o cierpliwość – zwrócił się do obecnych wójt. - Robimy wszystko, żeby w budżecie pieniędzy, które będą przeznaczone na inwestycje, przybywało.
Podczas głosowania uchwały budżetowej 1 radny się wstrzymał (Domalewski), 1 był przeciw (Bralewski), pozostali za.
Fotobudka star - poziom
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Festyn disco polo

RZĄŚNIK: Festyn disco polo

Cztery zespoły disco polo wystąpią na festynie, na który Gmina Rząśnik zaprasza w niedzielę 30 lipca.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Nie/bezpieczna droga

RZĄŚNIK: Nie/bezpieczna droga

Zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zajmie się firma GOD-MART Grzegorza Godlewskiego z Rząśnika za 155.628 zł brutto. Była jedynym oferentem w przetargu.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Od 10 lat pod skrzydłami księdza Jana (foto)

RZĄŚNIK: Od 10 lat pod skrzydłami księdza Jana (foto)

Społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Rząśniku świętowała 10-lecie nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego. – Taki dzień jak dzisiejszy to dobry moment na chwilę refleksji, wspomnień, ale i na spojrzenia w przyszłość. To właściwy czas na wyrażenie wdzięczności wszystkim ludziom dobrej woli, których wsparcie pozwala na dobre funkcjonowanie szkoły. Od kiedy rozpoczęliśmy naszą wędrówkę z patronem, stał się on wzorem, do którego się odwołujemy, który wskazuje kierunek, w jakim mamy zmierzać  - zauważyła dyrektor Katarzyna Abramczyk podczas jubileuszowej uroczystości, która odbyła się 30 maja.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Wszyscy śpiewamy kolędy i pastorałki (foto)

BRAŃSZCZYK: Wszyscy śpiewamy kolędy i pastorałki (foto)

To już był dziewiętnasty Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W niedzielę 7 stycznia na scenie w remizie OSP w Brańszczyku wystąpiło 18 wykonawców, zespoły i soliści. W finale powiatowym gminę będą reprezentować uczniowie szkół w: Białymbłocie – Magdalena Knap i Samanta Stankiewicz, Brańszczyku – Zuzanna Ginko oraz Turzynie – Katarzyna Siatkowska i Oliwia Sobiewska.
zobacz więcej
ITAMED
mrówka inwentaryzacja 2018
ITAMED

Sonda

Wybieramy Dzielnicowego Roku 2017:
20.09% (595 głosów)
3.81% (113 głosów)
9.89% (293 głosów)
9.86% (292 głosów)
1.76% (52 głosów)
1.92% (57 głosów)
17.52% (519 głosów)
25.39% (752 głosów)
5.03% (149 głosów)
1.38% (41 głosów)
1.65% (49 głosów)
1.69% (50 głosów)
manhattan
manhattan