BRAŃSZCZYK: Tenisiści powalczą o Puchar Wójta

Powiat

BRAŃSZCZYK: Tenisiści powalczą o Puchar Wójta

26.02.2020
autor: EB
Stowarzyszenie Bocian Kris w sobotę 29 lutego zaprasza na Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Brańszczyk. Turniej odbędzie się Zespole Placówek Oświatowych w Porębie.
 
Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych
- junior (do lat 14) – udział bezpłatny – start o godz. 12.00
- open – wpisowe 10 zł/osoba – start o godz. 16.00.
Dziewczęta i chłopcy oraz panie i panowie zagrają oddzielnie w swoich kategoriach wiekowych. 
Informacje: www.bociankris.mazowsze.pl i na facebooku stowarzyszenia\
 

 
Honorowy patronat
 
Nad turniejem honorowy patronat objął Wójt Gminy Brańszczyk. 
12 lutego br. wójt wydał zarządzenie, w którym zostały sprecyzowane zasady przyznawania honorowego patronatu. 
Jest on przyznawany „w celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, sportowym, oświatowym, a także przedsięwzięć przyczyniających się do promocji Gminy Brańszczyk”. Załącznikami do zarządzenia są regulamin przyznawania tego honorowego wyróżnienia oraz formularz wniosku o jego przyznanie, który należy wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Brańszczyku (można mejlem) nie później niż 21 dni przez planowanym przedsięwzięciem.
W regulaminie zapisano m.in.:
                                                            § 3
1. Honorowy Patronat Wójta jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
2. Wyróżnieniem tym obejmowane są przedsięwzięcia o charakterze regionalnym i lokalnym, których tematyka zbieżna jest z zadaniami Gminy bądź ma istotne znaczenie dla jej promocji.
3. Patronat nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, marketingowym oraz budzącym wątpliwości co do zgodności z zasadami etyki. 
4. Przyznanie Patronatu nie oznacza wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.   
5. Prawo przyznania patronatu przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Brańszczyk.    
                                                            § 4
4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych z wnioskiem o Patronat Honorowy trzeba występować każdorazowo. 
6. O decyzji organizator powiadamiany jest pisemnie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin tez może zostać wydłużony.
W § 5 zostały określone obowiązki organizatora przedsięwzięcia, nad którym patronat honorowy objął wójt. Zobowiązany on jest:
- poinformować współorganizatorów i uczestników o patronacie,
- do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i inne) poprzez zamieszczenie: herbu Gminy Brańszczyk oraz zamieszczenie informacji o patronacie wójta,
- po zakończeniu imprezy do przekazania do urzędu gminy sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia ze zdjęciami.
Wójt może bez podania przyczyny odebrać przyznany patronat, wtedy organizator zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać posługiwania się Patronatem. 

 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną
Zitcom