BRAŃSZCZYK: Odwołanie i powołanie skarbnika gminy

Powiat

BRAŃSZCZYK: Odwołanie i powołanie skarbnika gminy

15.03.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Ewa Mróz, wieloletnia skarbnik gminy Brańszczyk, złożyła wniosek o przejście na emeryturę z dniem 28 marca br., obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym, że gmina nie może funkcjonować bez skarbnika, wójt wystąpił na sesji 15 marca z wnioskiem o odwołanie obecnej skarbnik i powołanie na jej miejsce nowej. Zaproponował Małgorzatę Zielonkę, która, jak powiedział, ma odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie. Radni obydwa wnioski wójta zaakceptowali, przegłosowując odpowiednie uchwały.
– To była jej własna decyzja, nikt jej tutaj nie naciskał – wójt nawiązał do wniosku skarbnik o przejście na emeryturę. – Wcześniej zobowiązała się na piśmie, że przygotuje sprawozdanie. Natomiast ostatnio zachorowała, przebywa na zwolnieniu, nie może nam pomóc. Musimy sobie z tym poradzić.
– Chodzi o to, żeby urząd sprawnie funkcjonował – kontynuował. – Czeka nas sprawozdanie z wykonania budżetu, które musimy do końca marca złożyć, informację o stanie mienia komunalnego. Musi być tam podpis skarbnika. Myślę, że to nie robi dla niej dużego znaczenia, bo i tak za 2 tygodnie odchodzi na emeryturę. Zgodnie z przepisami dostanie odprawę emerytalną.
Za uchwałą o odwołaniu Ewy Mróz z funkcji skarbnika gminy głosowało 10 radnych, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
Wójt zarekomendował na nową skarbnik gminy Małgorzatę Zielonkę: - Pani z wieloletnim doświadczeniem z zakresu księgowości. Ma też szereg dodatkowych kompetencji, takich jak kontroler, ma certyfikat księgowy, ma znajomość przepisów prawa w zakresie finansów i rachunkowości, dodatkowe kompetencje – jak sporządzanie bilansów i sprawozdań, analiz, prowadzenie kontroli, również finansowej w różnych jednostkach, obsługa długu publicznego, rozliczenia podatkowe. Ma bogate doświadczenie i jest obecna na sali.
Przewodnicząca Ewa Wielgolaska poprosiła kandydatkę na skarbnika, by sama się przedstawiła 
- Mieszkam w Warszawie. Mam 28-letnie doświadczenie z zakresu finansów i rachunkowości, od 20 lat jestem związana z finansami publicznymi i sektorem publicznym. 15 lat pracowałam w gminie (Nadarzyn – red.) jako skarbnik. Następnie podjęłam pracę w Ministerstwie (Nauki i Szkolnictwa Wyższego – red.) w departamencie kontroli.
Była też główną księgową w spółce skarbu państwa. Jest mężatką, ma 1 córkę. 
Radny Piotr Deptuła poprosił o przerwę, by radni mieli czas porozmawiać. Mimo że we wtorek obradowały połączone komisje, o zmianie na stanowisku skarbnika nie było mowy. – Wtedy powinniśmy być powiadomieni – uważa. – To fundamentalna funkcja. To powinno być przygotowane.
Wójt Przybylski odpowiedział, że zostały dwa tygodnie, a jest dużo pracy. Poza tym niełatwo znaleźć kandydata, które spełniałby wymagania. – Proszę o podjęcie uchwały – zwrócił się do radnych. – Nie możemy dalej funkcjonować bez skarbnika. Inaczej pani Mróz się umawiała, a inaczej postąpiła.
Radny Skłucki chciał wiedzieć, czy wójt szukał kandydata na skarbnika wśród pracowników urzędu gminy. W odpowiedzi usłyszał, że tak, ale spotkał się z odmową. Dodał, że brakuje ludzi z doświadczeniem.
Głosami 9 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się, Małgorzata Zielonka została powołana na stanowisko skarbnika gminy i jednocześnie głównego księgowego budżetu gminy.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Bezpieczni przez cały rok (foto)

SOMIANKA: Bezpieczni przez cały rok (foto)

Szkoła powinna być miejscem współpracy rodziców, wychowawców i pedagogów. Aby ta współpraca zaistniała, zadaniem nauczycieli jest zachęcić do niej rodziców. Mając na uwadze ten cel, a także to jak wiele zagrożeń niesie dla dzieci życie w dzisiejszym świecie Szkoła Podstawowa w Ulasku zorganizowała warsztaty „Bezpieczni przez cały rok”.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Podsumowania, podziękowania (foto)

ZABRODZIE: Podsumowania, podziękowania (foto)

Przewodniczący rady na sesji 19 października podsumował mijającą kadencję. Radni i sołtysi otrzymali wydany właśnie album „Gmina Zabrodzie – nadbużańskie krajobrazy”, a wójt od radnych – elegancki zegarek. Żeby – jak zaznaczył przewodniczący – odmierzał mu szczęśliwy czas na emeryturze.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance

BRAŃSZCZYK: Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance

Służba na straży ludzkiego życia wymaga ogromnej odwagi. To nie tylko piękny mundur i sztandar u boku, ale przede wszystkim zaufanie, jakim obdarzamy Was podczas wielu losowych tragedii. Matki bądźcie dumne, że macie takich synów. Żony bądźcie dumne, że macie takich mężów. Serca nasze są pełne trwogi, gdy wyruszacie na akcję i radują się, kiedy wracacie. To właśnie my czekamy na Was, pełne obaw, kiedy wrócicie i czy Wam nic się nie stało. Kochamy Was bardzo!” Henryka Rowińska w imieniu matek i żon strażaków.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Pisarz w każdej szkole (foto)

BRAŃSZCZYK: Pisarz w każdej szkole (foto)

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkania autorskie z pisarzami w każdej z 7 gminnych szkół. W sumie uczestniczyło w nich 290 uczniów. – Intencja była taka, żeby jak najwięcej dzieci spotkało się z pisarzami – mówi dyrektor biblioteki Marta Gołębiewska. – Chciałabym, żeby te spotkania stały się naszą tradycją.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku