BRAŃSZCZYK: Odwołanie i powołanie skarbnika gminy

Powiat

BRAŃSZCZYK: Odwołanie i powołanie skarbnika gminy

15.03.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Ewa Mróz, wieloletnia skarbnik gminy Brańszczyk, złożyła wniosek o przejście na emeryturę z dniem 28 marca br., obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym, że gmina nie może funkcjonować bez skarbnika, wójt wystąpił na sesji 15 marca z wnioskiem o odwołanie obecnej skarbnik i powołanie na jej miejsce nowej. Zaproponował Małgorzatę Zielonkę, która, jak powiedział, ma odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie. Radni obydwa wnioski wójta zaakceptowali, przegłosowując odpowiednie uchwały.
– To była jej własna decyzja, nikt jej tutaj nie naciskał – wójt nawiązał do wniosku skarbnik o przejście na emeryturę. – Wcześniej zobowiązała się na piśmie, że przygotuje sprawozdanie. Natomiast ostatnio zachorowała, przebywa na zwolnieniu, nie może nam pomóc. Musimy sobie z tym poradzić.
– Chodzi o to, żeby urząd sprawnie funkcjonował – kontynuował. – Czeka nas sprawozdanie z wykonania budżetu, które musimy do końca marca złożyć, informację o stanie mienia komunalnego. Musi być tam podpis skarbnika. Myślę, że to nie robi dla niej dużego znaczenia, bo i tak za 2 tygodnie odchodzi na emeryturę. Zgodnie z przepisami dostanie odprawę emerytalną.
Za uchwałą o odwołaniu Ewy Mróz z funkcji skarbnika gminy głosowało 10 radnych, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
Wójt zarekomendował na nową skarbnik gminy Małgorzatę Zielonkę: - Pani z wieloletnim doświadczeniem z zakresu księgowości. Ma też szereg dodatkowych kompetencji, takich jak kontroler, ma certyfikat księgowy, ma znajomość przepisów prawa w zakresie finansów i rachunkowości, dodatkowe kompetencje – jak sporządzanie bilansów i sprawozdań, analiz, prowadzenie kontroli, również finansowej w różnych jednostkach, obsługa długu publicznego, rozliczenia podatkowe. Ma bogate doświadczenie i jest obecna na sali.
Przewodnicząca Ewa Wielgolaska poprosiła kandydatkę na skarbnika, by sama się przedstawiła 
- Mieszkam w Warszawie. Mam 28-letnie doświadczenie z zakresu finansów i rachunkowości, od 20 lat jestem związana z finansami publicznymi i sektorem publicznym. 15 lat pracowałam w gminie (Nadarzyn – red.) jako skarbnik. Następnie podjęłam pracę w Ministerstwie (Nauki i Szkolnictwa Wyższego – red.) w departamencie kontroli.
Była też główną księgową w spółce skarbu państwa. Jest mężatką, ma 1 córkę. 
Radny Piotr Deptuła poprosił o przerwę, by radni mieli czas porozmawiać. Mimo że we wtorek obradowały połączone komisje, o zmianie na stanowisku skarbnika nie było mowy. – Wtedy powinniśmy być powiadomieni – uważa. – To fundamentalna funkcja. To powinno być przygotowane.
Wójt Przybylski odpowiedział, że zostały dwa tygodnie, a jest dużo pracy. Poza tym niełatwo znaleźć kandydata, które spełniałby wymagania. – Proszę o podjęcie uchwały – zwrócił się do radnych. – Nie możemy dalej funkcjonować bez skarbnika. Inaczej pani Mróz się umawiała, a inaczej postąpiła.
Radny Skłucki chciał wiedzieć, czy wójt szukał kandydata na skarbnika wśród pracowników urzędu gminy. W odpowiedzi usłyszał, że tak, ale spotkał się z odmową. Dodał, że brakuje ludzi z doświadczeniem.
Głosami 9 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się, Małgorzata Zielonka została powołana na stanowisko skarbnika gminy i jednocześnie głównego księgowego budżetu gminy.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: W jedności z chorymi i samotnymi (foto)

BRAŃSZCZYK: W jedności z chorymi i samotnymi (foto)

Od 15 lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Wójtem Gminy i Domem Emeryta Księży Orionistów włączają się w obchody Światowego Dnia Chorego. To chrześcijańskie święto obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione zostało przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie świętego papieża.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Kto zajmie się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu?

RZĄŚNIK: Kto zajmie się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu?

Gmina ogłosiła otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. Polega ono na organizacji działań, mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej pośród mieszkańców gminy. Na ten cel w budżecie gminy zarezerwowano 80000 zł. Oferty można składać do 10 lutego.
zobacz więcej
SOMIANKA: Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

SOMIANKA: Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

Po raz pierwszy radni najpierw wyrazili wotum zaufania dla wójta, który przedstawił im Raport o stanie gminy za 2018 rok. Następnie, gdy zdał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, przegłosowali dla niego absolutorium. W obydwu przypadkach radni byli jednomyślni – podnosili ręce za.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Nowy regulamin hali

RZĄŚNIK: Nowy regulamin hali

Radni uchwalili na sesji 28 lutego nowy regulamin korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Rząśniku (poprzedni z 2013 r. traci moc), która jest administrowana przez Dyrektora tej szkoły. Hala czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 21. Od 8.00 do 15.00 nieodpłatnie udostępniona jest na prowadzenie szkolnych zajęć dydaktycznych. W pozostałych godzinach z obiektu mogą korzystać odpłatnie osoby fizyczne i grupy zorganizowane – cennik ustala wójt w drodze zarządzenia.
zobacz więcej