BRAŃSZCZYK: Odwołanie i powołanie skarbnika gminy

Powiat

BRAŃSZCZYK: Odwołanie i powołanie skarbnika gminy

15.03.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Ewa Mróz, wieloletnia skarbnik gminy Brańszczyk, złożyła wniosek o przejście na emeryturę z dniem 28 marca br., obecnie jest na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym, że gmina nie może funkcjonować bez skarbnika, wójt wystąpił na sesji 15 marca z wnioskiem o odwołanie obecnej skarbnik i powołanie na jej miejsce nowej. Zaproponował Małgorzatę Zielonkę, która, jak powiedział, ma odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie. Radni obydwa wnioski wójta zaakceptowali, przegłosowując odpowiednie uchwały.
– To była jej własna decyzja, nikt jej tutaj nie naciskał – wójt nawiązał do wniosku skarbnik o przejście na emeryturę. – Wcześniej zobowiązała się na piśmie, że przygotuje sprawozdanie. Natomiast ostatnio zachorowała, przebywa na zwolnieniu, nie może nam pomóc. Musimy sobie z tym poradzić.
– Chodzi o to, żeby urząd sprawnie funkcjonował – kontynuował. – Czeka nas sprawozdanie z wykonania budżetu, które musimy do końca marca złożyć, informację o stanie mienia komunalnego. Musi być tam podpis skarbnika. Myślę, że to nie robi dla niej dużego znaczenia, bo i tak za 2 tygodnie odchodzi na emeryturę. Zgodnie z przepisami dostanie odprawę emerytalną.
Za uchwałą o odwołaniu Ewy Mróz z funkcji skarbnika gminy głosowało 10 radnych, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
Wójt zarekomendował na nową skarbnik gminy Małgorzatę Zielonkę: - Pani z wieloletnim doświadczeniem z zakresu księgowości. Ma też szereg dodatkowych kompetencji, takich jak kontroler, ma certyfikat księgowy, ma znajomość przepisów prawa w zakresie finansów i rachunkowości, dodatkowe kompetencje – jak sporządzanie bilansów i sprawozdań, analiz, prowadzenie kontroli, również finansowej w różnych jednostkach, obsługa długu publicznego, rozliczenia podatkowe. Ma bogate doświadczenie i jest obecna na sali.
Przewodnicząca Ewa Wielgolaska poprosiła kandydatkę na skarbnika, by sama się przedstawiła 
- Mieszkam w Warszawie. Mam 28-letnie doświadczenie z zakresu finansów i rachunkowości, od 20 lat jestem związana z finansami publicznymi i sektorem publicznym. 15 lat pracowałam w gminie (Nadarzyn – red.) jako skarbnik. Następnie podjęłam pracę w Ministerstwie (Nauki i Szkolnictwa Wyższego – red.) w departamencie kontroli.
Była też główną księgową w spółce skarbu państwa. Jest mężatką, ma 1 córkę. 
Radny Piotr Deptuła poprosił o przerwę, by radni mieli czas porozmawiać. Mimo że we wtorek obradowały połączone komisje, o zmianie na stanowisku skarbnika nie było mowy. – Wtedy powinniśmy być powiadomieni – uważa. – To fundamentalna funkcja. To powinno być przygotowane.
Wójt Przybylski odpowiedział, że zostały dwa tygodnie, a jest dużo pracy. Poza tym niełatwo znaleźć kandydata, które spełniałby wymagania. – Proszę o podjęcie uchwały – zwrócił się do radnych. – Nie możemy dalej funkcjonować bez skarbnika. Inaczej pani Mróz się umawiała, a inaczej postąpiła.
Radny Skłucki chciał wiedzieć, czy wójt szukał kandydata na skarbnika wśród pracowników urzędu gminy. W odpowiedzi usłyszał, że tak, ale spotkał się z odmową. Dodał, że brakuje ludzi z doświadczeniem.
Głosami 9 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się, Małgorzata Zielonka została powołana na stanowisko skarbnika gminy i jednocześnie głównego księgowego budżetu gminy.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Bricomarche
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Bricomarche