BRAŃSZCZYK: Od 30 lat gospodarzem gminy jest samorząd (foto)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Od 30 lat gospodarzem gminy jest samorząd (foto)

19.06.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Ostatnie 30 lat w gminie Brańszczyk minęło szybko i intensywnie. W tym czasie rządziło nią trzech wójtów: Sławomir Rutkowski przez pierwsze 8 lat, przez kolejne 20 lat (4-krotnie wybierany w wyborach bezpośrednich) Mieczysław Pękul. Swoją pierwszą kadencję, od listopada 2018 r., sprawuje Wiesław Przybylski.
 
Pierwszym przewodniczącym Rady Gminy w Brańszczyku (w latach 1990-1994) był Jan Sulich, w drugiej kadencji (1994-1998) – Stanisław Kowalski, przez kolejne trzy kadencje (1998-2002, 2002-2006, 2006-2010) – Sławomir Gałązka, następnie (2010-2014), pierwsza kobieta w historii odrodzonego samorządu na tym stanowisku, Beata Pieńkos, a po niej ponownie (2014-2018) Sławomir Gałązka (należy podkreślić, nieprzerwanie, od 1990 r. radny gminy Brańszczyk). Obecnie pracą rady kieruje Ewa Beata Wielgolaska. 
Zmieniali się radni i sołtysi. Z perspektywy czasu za szczególnie barwne postacie należy uznać radnych Zdzisława Głowackiego, przez kilka kadencji także sołtysa wsi Kurza („Na Kurzy już się kurzy” – powiedział, gdy wywalczył wreszcie drogę asfaltową w swojej wsi) i śp. Zdzisława Delugę. 
Zastępcą wójta przez 20 lat (1998-2018) był Andrzej Łapiński. W trwającej obecnie kadencji tę funkcję sprawowały już dwie osoby, Marek Zdziarstek (do lutego 2019) i Elżbieta Paziewska (od 1 sierpnia 2019 do 30 czerwca 2020). 
Sekretarzem gminy przez 28 lat była Danuta Chmielewska. Od grudnia 2018 do końca lipca 2019 stanowisko to piastowała Elżbieta Paziewska, która od sierpnia 2019 łączyła pracę sekretarza z funkcją zastępcy wójta. Od początku 2020 r. sekretarzem gminy jest Beata Wójcik. 
Najdłużej skarbnikiem gminy, również przez 28 lat, była Ewa Mróz. Od ponad roku gminnymi finansami zajmuje się Małgorzata Zielonka.
Samorząd, jako gospodarz gminy, od początku zajął się wszystkim dziedzinami lokalnego życia. Zaczął od podstaw – od budowy infrastruktury technicznej w poszczególnych miejscowościach (wodociągów – 113 km, kanalizacji sanitarnej – 59 km, obsługuje 50% obszaru gminy, sieci gazowej (dostępna dla 30% mieszkańców), dróg - w sumie przebudowano 50 km, z czasem chodników i oświetlenia ulicznego). W ostatnich latach coraz popularniejsze są inwestycje proekologiczne, solary (780 instalacji) i wotowoltaika, a także przydomowe oczzyszczalnie.
Powstały boiska, m.in. dwa o sztucznej nawierzchni. Bardzo dobrze jest rozwinięta sieć telekomunikacyjna z dostępem do Internetu. Remontów, rozbudowy i doposażenia wymagały placówki oświatowe. W listopadzie 1995 r. uroczyste otwarcie nowego budynku  szkoły w Trzciance uświetnił swoją obecnością prezydenta RP Lech Wałęsa. Szkoły wybierały swoich patronów i otrzymywały sztandary. Świętowały jubileusze prowadzenia w nich nauczania. 
Integracji lokalnych społeczności służą świetlice wiejskie i remizy OSP, które stopniowo są budowane lub remontowane i modernizowane.  
Odkrywano na nowo historię miejscowości (800-lecie Brańszczyka – dawniej Brańska, Tuchlina, Udrzyna, Trzcianki) i jej mieszkańców. Przywrócono zbiorowej pamięci postacie Piotra Kulasińskiego (szkoła w Trzciance nosi jego imię), Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (odbywają się coroczne uroczystości w Porębie), Stanisława Srzednickiego (I Prezes Sądu Najwyższego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ma w Brańszczyku, gdzie się urodził, pomnik). 
Osoby szczególnie związane z gminą, choć już nie są jej mieszkańcami, otrzymały tytuł honorowego obywatela gminy. To pułkownik pilot w stanie spoczynku Kazimierz Pogorzelski oraz profesor Stanisław Białousz, absolwenci szkół w Brańszczyku i Nowych Budach.
Skwer im. Jana Pawła II w Brańszczyku stał się miejscem corocznych powiatowych uroczystości upamiętniających odejście do Pana Papieża Polaka.
Gminny Dom Kultury, którym przez ponad 20 lat kierowała Maryla Puścian (jej poprzedniczką, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Informacji, była Beata Roguska), wypracował wiele form działalności. Wydawał własnym sumptem miesięcznik „Lokalne Wieści Gminne” (decyzję o jego utworzeniu podjęła komisji oświaty, kultury i sztuki, kultury fizycznej rady gminy w 1995 r.). Organizował uroczystości gminne (m.in. dożynki, sierpniowy festyn bezalkoholowy, Przegląd Kolęd i Pastorałek, święta narodowe). Podjęto starania, by duma przyrodnicza gminy – rzeka Bug zaczęła tętnić żyć. GDK organizował zawody kajakowe i zawody łódką pychówką, wśród młodych ludzi popularyzował wędkarstwo, a także turystykę pieszą i rowerową po najbliższej okolicy (rajdy zawilcowe czy szlakiem gniazd bocianich).
Staraniem gminy, we współpracy z powiatem, udało się utworzyć skansen z obiektami kurpiowskiej architektury drewnianej, który też upamiętnia urodzoną w Brańszczyku Marię Żywirską (z d. Byczyńską), znaną etnograf, autorkę monografii „Puszcza Biała. Jej dzieje i kultura”. 
„W perspektywie 30 lat istnienia samorządów gminnych, a głównie to w ciągu ostatnich 20 lat, nastąpił dynamiczny rozwój Gminy Brańszczyk. Gmina pozyskała w tym czasie na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie z różnych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej kwotę 36,30 mln zł. Środki te pozwoliły w sposób znaczący zniwelować opóźnienia rozwojowe w różnych obszarach” – czytamy w multimedialnej publikacji „Mazowieckie innowacje. 20 lat województwa. 30 lat samorządności”.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom