BRAŃSZCZYK: Nie kosztem dzieci

Powiat

BRAŃSZCZYK: Nie kosztem dzieci

26.06.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Komisja oświaty rady gminy miała 24 czerwca zająć się oszczędnościami w oświacie. Niestety, ze względu na brak kworum jej posiedzenie zostało przełożone. Wójt Wiesław Przybylski (na fot.) poinformował, że gotów jest wycofać się ze swoich propozycji oszczędności, gdyż sytuacja finansowa gminy jest lepsza (dostanie pieniądze z Tarczy 4 dla samorządów). Nie bez znaczenia były też argumenty rodziców uczniów szkoły w Brańszczyku, z którymi się spotkał.
 
- Nie jesteśmy w stanie takich kosztów ponosić – mówił wójt na sesji 8 czerwca, argumentując, że oszczędności są konieczne, by gminę sprawnie przeprowadzić przez okres koronawirusa.
Zapowiedział wtedy, że oszczędności będą wprowadzane też w urzędzie gminy, domu kultury i bibliotece. 
- Na początek w oświacie – mówił. – To tylko na 1 rok, chwilowe oszczędności, nie reforma oświaty.
W sumie oszczędności w szkołach zostały wyliczone na ponad 500 tys. zł. – Inwestujemy w oświacie, nie tyko oszczędzamy – zaznaczył wójt. Dodał, że jest gotów się wycofać ze swoich propozycji oszczędności w oświacie. – Z radnymi może wypracujemy coś lepszego – dodał. Tym bardziej, że temat wydatków w szkołach jest nabrzmiały od lat.
Gmina Brańszczyk jest jedyną w powiecie prowadzącą aż 7 szkół podstawowych.
– Jako pierwsi przejęliśmy oświatę, rok przed wszystkimi – przypomniał radny Sławomir Gałązka. – To 30 lat dochodzenia do tego, co jest. Dziś żadna szkoła nie jest opalana piecem.
- Na oświacie nie można oszczędzać, bo inwestujemy w dzieci - podkreślił. - To jest rola rządu (finansowanie oświaty – EB), a my 8 mln zł dokładamy. Ile byłoby za to inwestycji! Oszczędności – w innej formie- Trzeba rozmawiać, wyjaśniać.
- Też pamiętam, jak szkoły wyglądały – potwierdził słowa radnego Wiesław Przybylski. – Dziś szkoły rzeczywiście są doinwestowane. 
 
Gmina dokłada
 
Na pytanie: „Ile gmina musi dokładać do oświaty, czy kwota ta wzrosła w porównaniu do lat poprzednich, jeśli tak, to o ile i dlaczego”, które wysłaliśmy 1 czerwca, gdy tylko dowiedzieliśmy się o planowanych oszczędnościach w szkołach, otrzymaliśmy odpowiedź:   
 
Kwota subwencji oświatowej otrzymanej w 2019 r. wyniosła 7.393.558,00 zł, łączne wydatki związane z oświatą w 2019 r. wyniosły 12.748.362,44 zł, w związku z czym pozostała kwota w wysokości 5.354.804,44 zł została pokryta z dochodów własnych gminy. 
Na rok 2020 powinniśmy otrzymać subwencję oświatową w wysokości 7.262.232,00 zł. 
Plan finansowy na pokrycie wydatków związanych z oświatą przedstawia się następująco:
• koszty związane z funkcjonowaniem 7 szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Brańszczyk – 14.340.251,77 zł, 
• dowóz uczniów: 365.00,00 zł, 
• dotacje na Społeczne Przedszkole ROiSA Rozwój i Samodzielność w Nowej Wsi –105.000 zł,
• zwrot za dzieci z terenu Gminy Brańszczyk, które uczęszczają do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych gminach – 90.000 zł
Analizując te dane, można zaobserwować, że stoimy przed trudnymi decyzjami i zmuszeni jesteśmy do poszukiwania optymalnych rozwiązań mających na celu poprawę obecnej sytuacji związanej z wydatkami na utrzymanie aktualnego stanu szkolnictwa w gminie.
Na obecnym etapie arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2020/2021 przygotowane przez dyrektorów zostały zatwierdzone pod warunkiem uwzględnienia uwag organu prowadzącego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego szkoły. Proponowane przez organ prowadzący zmiany należy uwzględnić przy sporządzaniu aneksów do arkuszy organizacyjnych we wrześniu 2020 r. 
Zmiany te będą tematem rozmów podczas posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Promocji.
 
Liczby
 
Warto dodać tu informację o liczbie uczniów i nauczycieli w poszczególnych szkołach (stan na 1 marca 2020r.): 
  • SP Brańszczyk – 344 uczniów (w tym 113 przedszkole), nauczyciele – 28 na pełnych etatach i 13 na niepełnych, koszt utrzymania 1 ucznia – 11.093 zł
  • SP Poręba – 175 uczniów (w tym 25 przedszkole), nauczyciele – 16 na pełnych i 10 na niepełnych etatach, koszt utrzymania 1 ucznia – 11.503 zł
  • SP Białebłoto – 123 uczniów, nauczyciele – 14 na pełnych i 14 na niepełnych etatach, koszt utrzymania 1 ucznia 12.384 zł
  • SP Trzcianka – 83 uczniów, nauczyciele – 10 na pełnych i i 9 na niepełnych etatach, koszt utrzymania 1 ucznia 17.680 zł 
  • SP Nowe Budy – 50 uczniów, nauczyciele – 8 na pełnych i 12 na niepełnych etatach, koszt utrzymania 1 ucznia 24.633 zł
  • SP Turzyn – 46 uczniów, nauczyciele – 7 na pełnych i 11 na niepełnych etatach, koszt utrzymania 1 ucznia 22.145 zł
  • SP Knurowiec – 44 uczniów, nauczyciele – 8 na pełnych i 8 na niepełnych etatach, koszt utrzymania 1 ucznia 21.135 zł
     
Petycja rodziców
 
W petycji, która wpłynęła do urzędu gminy, rodzice przedstawili swoje argumenty przeciw połączeniu 3 klas VI w dwie, które liczyłyby 28 i 29 uczniów. Przedstawili swoje i swoich dzieci obawy. „My, rodzice, pragniemy jeszcze raz podkreślić, że oszczędności nie mogą być realizowane kasztem naszych dzieci. (...) Podejmując decyzje w sprawie uczniów klas szóstych prosimy pana wójta, aby kierował się przede wszystkim dobrem dzieci. Liczymy na rozwagę i wieloletnie doświadczenie zdobyte w kierowaniu właśnie tą palcówką oświatową, której dotyczy omawiany problem – Szkołą Podstawową w Brańszczyku oraz doświadczenie zdobyte w pracy na uczelni wyższej. Głęboko również wierzymy w pańską wiarę, szacunek i miłość do gminy Brańszczyk oraz przekonanie, że dzieci są przyszłością tego kraju i naszej małej ojczyzny. Jest to pan winien nam – swoim obecnym i przyszłym wyborcom” – zakończyli.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom