BRAŃSZCZYK: Najpopularniejsi Franciszek i Lena

Powiat

BRAŃSZCZYK: Najpopularniejsi Franciszek i Lena

11.02.2019
autor: na podst. opracowania Teresy Kasprowicz, kierownik USC Brańszczyk (red
W gminie Brańszczyk w roku 2018 zarejestrowano więcej aktów zgonów niż urodzeń. Na dzień 31 grudnia zameldowanych było 8180 osób, w tym 7 cudzoziemców. 
 
Najchętniej dzieciom nadawano imiona Lena i Franciszek. To tylko niektóre z informacji, przygotowanych przez USC w Brańszczyku na koniec roku. 
W 2018 r. w USC w Brańszczyku zarejestrowano 96 urodzeń i 89 małżeństw (zawarło je 50 mieszkanek i 39 mieszkańców gminy). 9 małżeństw cywilnych i 46 wyznaniowych zostało zawartych w gminie Brańszczyk. Odnotowano 11 rozwodów; 3 osoby wróciły po rozwodzie do wcześniejszego nazwiska. Imię lub nazwisko zmieniła 1 osoba.
Nieco zmieniła się lista najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom: wśród chłopców dominują Franciszek, Jan i Jakub, wśród dziewczynek – Lena, Maja, Zuzanna i Oliwia. 
Dwadzieścia par małżeńskich, które przeżyły wspólnie 50 lat, zostało uhonorowanych odznaczeniem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznawanym przez Prezydenta RP. Cztery pary małżeńskie świętowały diamentowe gody (60 lat razem), trzy pary – żelazne gody (65 lat w związku małżeńskim).
Najstarszymi małżeństwami w gminie są: Stanisława i Kazimierz Abramczykowie, w związku małżeńskim od 66 lat, z Turzyna oraz Zofia i Jerzy Braniccy-Świątkowscy, razem przeżyli 67 lat, są mieszkańcami Dalekiego-Tartaku.
Najstarsza mieszkanka gminy – pani Józefa Jechna 6 lutego 2018 r. obchodziła 101. urodziny.
Na pobyt stały w gminie zameldowanych jest 8180 osób: 4166 kobiet i 4014 mężczyzn; 6633 – to osoby pełnoletnie, 1547 – dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat. 18 lat w 2018 r. ukończyło 37 kobiet i 51 mężczyzn.  W wieku 19-60 lat jest 2308 kobiet, w wieku 19-65 lat 2722 mężczyzn. Ponad 60 lat ma 1026 kobiet, ponad 65 lat – 489 mężczyzn.
W 2018 r. zameldowano na pobyt stały (razem z przemeldowaniami na terenie gminy) 145 osób, na pobyt czasowy – 101 osób. Wymeldowało się z pobytu stałego 77 osób, poza terenem gminy przebywa 71 stałych jej mieszkańców. 
Dowody tożsamości wydano 731 osobom.
USC przypomina, że dowody osobiste dla dzieci do 5 lat wydawane są na 5 lat, pozostałe dowody osobiste – na 10 lat.  Prośba o sprawdzenie terminu ważności posiadanych dokumentów stwierdzających tożsamość.
WTBS - wynajem garażu (powtórzenie)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Mrówka - styczeń - luty 2020
Zitcom