BRAŃSZCZYK: Lena i Maria, Aleksander, Igor i Jan

Powiat

BRAŃSZCZYK: Lena i Maria, Aleksander, Igor i Jan

26.01.2018
autor: Na podst. opr. Teresy Kasprowicz, kierownik USC Brańszczyk
Urząd Stanu Cywilnego podsumował miniony 2017 rok w gminie Brańszczyk, która 31 grudnia liczyła 8.195 mieszkańców. Najstarsza mieszkanka ukończyła 100 lat, a dwaj najstarsi mieszkańcy 101 lat. Najchętniej dziewczynkom nadawano imiona Lena i Maria, chłopcom – Aleksander, Igor i Jan.
 
Na dzień 31 grudnia w gminie zameldowanych było 8.195 osób na pobyt stały (w tym 8 cudzoziemców. Wśród nich jest 4.178 kobiet i 4.017 mężczyzn; 6.666 osób to osoby pełnoletnie. 256 osób zameldował osię na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy (w tym 4 cudzoziemców).
 
W gminie mieszka 1.529 osób w wieku poniżej 18 lat oraz 54 kobiety i 54 mężczyzn w wieku 18 lat. 2.376 kobiet ma od 19 do 60 lat, 1.012 więcej niż 60 lat. 2.738 mężczyzn jest w wieku od 19 do 65 lat, 474 ma więcej niż 65 lat.
W roku 2017 zameldowało się na pobyt stały (wraz z przemeldowaniami na terenie gminy) 148 osób, na pobyt czasowy – 92 osoby. Z pobytu stałego wymeldowało się 68 osób, z pobytu czasowego – 65 osób.
 
Wydano dowody tożsamości 1.247 osobom. Zarejestrowano 92 urodzenia. Zmarło 104 mieszkańców gminy.
Zawarto 5 małżeństw cywilnych i 48 wyznaniowych.  Rozwód otrzymało 8 małżeństw, orzeczono 1 separację. Po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa wróciły 2 osoby.
W minionym roku 17 par małżeńskich obchodziło złote gody (50-lecie małżeństwa), 9 par – diamentowe gody (60 lat) i 2 pary żelazne gody (65 lat).
 
Najdłużej w związku małżeńskim pozostają: Zofia i Józef Biretowie (69 lat), Wanda i Mieczysław Jan Szulęccy (66 lat) oraz Zofia i Jerzy Braniccy-Świątkowscy (również 66 lat).
Najstarszymi mieszkańcami są: Józefa Jechna, która  6 lutego 2017 r. obchodziła 100. urodziny, Stanisław Józef Olbryś, który 23 maja 2017 r. świętował 101. rocznicę urodzin oraz Władysław Schittler, który 17 października 2017 r. również kończył 101 lat. 
 
USC przypomina, że dowody osobiste dla dzieci do 5 lat wydawane są na okres 5 lat, natomiast pozostałe dowody osobiste na 10 lat.  Należy sprawdzić termin ważności posiadanych dokumentów stwierdzających tożsamość.
 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Wójt odwołał kierownika USC

BRAŃSZCZYK: Wójt odwołał kierownika USC

Teresa Kasprowicz, która od 30 lat jest kierownikiem USC w Brańszczyku, 31 stycznia otrzymała pismo z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy (co wiąże się dla niej z utratą dodatku funkcyjnego) i trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. – Dla mnie to wielkie zaskoczenie – nie kryła w rozmowie z „Nowym Wyszkowiakiem” – Wójt zapewniał mnie kilkakrotnie, że nie ma wobec mnie innych planów. 
zobacz więcej
ZABRODZIE: Nowe komputery dla szkoły (foto)

ZABRODZIE: Nowe komputery dla szkoły (foto)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrodziu został laureatem dobrosąsiedzkiego konkursu “WzMOCnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Uznanie zyskał projekt „Kompetencje informacyjne kluczem do lepszej przyszłości”, który zapewnił uczniom dostęp do nowych komputerów w szkolnej pracowni. 
zobacz więcej
Na sportowo i ludowo (foto)

Na sportowo i ludowo (foto)

Na brak atrakcji nie mogli narzekać uczestnicy powiatowej, czwartej już, olimpiady osób niepełnosprawnych, która od kilku lat organizowana jest na terenie Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku z okazji Dnia Dziecka. Różnorodnym rozrywkom towarzyszyła piękna pogoda.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Powstanie pierwszy gminny żłobek

ZABRODZIE: Powstanie pierwszy gminny żłobek

Uchwały o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „Integracja” z siedzibą w Adelinie podjęły 30 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Wyszkowskiego i Rada Gminy w Zabrodziu. Obszarem jej działania będzie co najmniej teren powiatu wyszkowskiego. Spółdzielnia będzie świadczyć usługi gastronomiczne oraz opiekuńcze w nowo powołanym gminnym żłobku w Adelinie.
zobacz więcej
Zitcom