BRAŃSZCZYK: Gminne centrum nie tylko kultury

Powiat

BRAŃSZCZYK: Gminne centrum nie tylko kultury

15.05.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na sesji 7 maja zmienili nazwę Gminnego Domu Kultury na Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Jak wyjaśnił dyrektor (na fot.), nazwa powinna odzwierciedlać zakres działania placówki, a jest on znacznie szerszy niż kultura. Zgłosił też propozycję powołania w Białymbłocie filii centrum. 
 
- Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – mówił na sesji rady gminy 7 maja dyrektor GDK Krzysztof Bereda –  konieczne jest dostosowanie obowiązującego statutu gminnego domu kultury do obowiązujących przepisów prawa oraz konieczności poszerzenia dotychczasowego zakresu, który de facto już funkcjonuje w działalności domu kultury.
 
Zmiany dotyczą „organizacyjnego uporządkowania i umocnienia poprzez włączenie do zakresu działania tej instytucji zadań i spraw obejmujących: 
1. upowszechnianie i organizowanie warunków aktywnie spędzanego czasu wolnego poprzez włączenie działalności sportowej i turystyki; współdziałanie w tym zakresie ze szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami,
2. efektywne i skoordynowane wykorzystanie istniejących na terenie gminy obiektów sportowych, świetlic, placów zabaw, terenów rekreacyjnych (i tu jest także prowadzenie skansenu),
3. uruchomienie filii w Białymbłocie, co pozwoli na rozwinięcie oferty w miejscowościach, w których dotychczas te zajęcia prowadzone były w ograniczonej formie,
4. prowadzenie Wszechnicy Brańszczykowskiej (to jest po prostu Uniwersytet III Wieku), 
5. prowadzenie otwartego Koła Seniora dla mieszkańców gminy”.
 
– Zintegrowanie działalności instytucji kultury w centrum podyktowane jest potrzebami środowisk lokalnych i oczekiwań społecznych wobec kultury, szeroko rozumianej kultury fizycznej, jak również edukacji poprzez rozwinięcie działalności w formach pozalekcyjnych, a szczególnie w miejscowościach, w których taka działalność była prowadzona w ograniczony sposób – uzasadniał dyrektor.
Odczytał list, sygnowany przez dyrektor szkoły w Białymbłocie Katarzynę Bloch i ks. proboszcza Tomasza Tymińskiego, o potrzebie powołania filii dla Białychbłot, oddzielonych od pozostałych wiosek trasą S8, „która stanowi barierę nie tyle fizyczną, co psychologiczną”, jak napisano. Szkolne uroczystości gromadzą różne pokolenia mieszkańców, ale „nie zaspokaja to jednak w pełni ich oczekiwań”. 
Piotr Deptuła zapytał, czy zmiana w statucie dotyczy tylko nazewnictwa, czy także większych kompetencji GDK?
- Ta działalność nie może zostać przy tej nazwie, bo ilość zadań, która spoczywa na domu kultury, przekracza zakres kulturalny – wyjaśnił dyrektor.
Zgodnie z przepisami, nazwa powinna oddawać zakres działalności, a ta obecnie prowadzona nie mieści się w nazwie „dom kultury”. Dyrektor proponował „ośrodek”. – Ostatecznie zapadła nazwa centrum – poinformował radnych.   
- Czy dom kultury ma środki na koszty związane ze zmianą nazwy – dopytywał radny. 
- Takie środki są – zapewnił dyrektor.
Gdyby powstała filia w Białymbłocie potrzebne by były dodatkowe środki na  pół etatu dla pracownika filii oraz zatrudnienie osoby, która będzie sprzątać. Były brane pod uwagę różne obiekty na lokalizację filii, za najlepszy uznano budynek szkoły.
- Myślę, że oszczędności się znają – uznał wójt Wiesław Przybylski – bo w bieżącej sytuacji wiele zaplanowanych imprez się nie odbyło i się nie odbędzie zapewne. Nie wiadomo, jak to będzie z dożynkami.
Projektem uchwały w sprawie statutu GDK radni zajmowali się na komisji oświaty, kultury i promocji, za było 4 radnych, 7 wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania na sesji 13 radnych opowiedziało się za uchwałą, 1 wstrzymał się (Anna Nasiadka).
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Ferie - Fanaberie

BRAŃSZCZYK: Ferie - Fanaberie

Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku zaprasza uczniów szkół podstawowych na „Ferie – Fanaberie”. Od 28 stycznia do 8 lutego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10 – 12, będą odbywały się ciekawe bezpłatne zajęcia. Także w filiach bibliotecznych w Nowej Wsi, Porębie Średniej, Trzciance i Turzynie. Zapisy w bibliotece.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: O zdrowym stylu życia (foto)

RZĄŚNIK: O zdrowym stylu życia (foto)

Uczniowie klas V - VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści Zespołu Szkół w Rząśniku 6 maja spotkali się z dietetykiem Justyną Cieciórą. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, na czym polega zdrowy styl życia, jak prawidłowo odżywiać się, a także w jaki sposób wyrabiać właściwe nawyki żywieniowe.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Tylko te zmiany, które muszą być (foto)

RZĄŚNIK: Tylko te zmiany, które muszą być (foto)

Na sesji 11 października radni przegłosowali konieczne zmiany w statucie gminy. Wiążą się one z ustawą sejmową, uchwaloną 18 stycznia br., dotyczącą zwiększenia udziału obywateli w funkcjonowaniu samorządu. – Zmiany, które proponujemy teraz wprowadzić, to tylko te zmiany, które muszą być – wyjaśnił sekretarz gminy. Wójt, ponieważ była to ostatnia sesja przed wyborami, podziękował radnym za 4-letnią współpracę.   
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Religijnie i charytatywnie (foto)

BRAŃSZCZYK: Religijnie i charytatywnie (foto)

Odpust parafialny odbył się w sobotę 16 lipca w Porębie w parafii pw. św. Barbary. Rysowanie karykatur było kolejną formą zbierania środków na zakup protezy dla uczennicy wyszkowskiego I Liceum Ogólnokształcącego Kasi Kamińskiej. 
zobacz więcej
Zitcom
Zitcom