Z ortografią za pan brat (foto)

Od czytelników

Z ortografią za pan brat (foto)

12.02.2018
autor: Katarzyna Kozłowska
W ZSS w Brańszczyku odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Z ortografią za pan brat” o tytuł Mistrza Ortografii.
Zmagania ortograficzne w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku to już tradycja. Jak zwykle znawcy ortografii z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy rywalizowali o uzyskanie tytułu Mistrza Ortografii i Wicemistrza Ortografii.
Umiejętności uczniów oceniała szkolna komisja konkursowa w składzie: pani Katarzyna Uzdowska-Ciok, Bartosz Waśniewski, Norbert Olkowski.
Tytuł Mistrza Ortografii uzyskali Mateusz Masalski i Piotr Perzan; tytuł Wicemistrza Ortografii - Adam Ołdak, Sebastian Luft, Aleksander Pych, Dawid Mróz, Rafał Mróz.
Wyróżnieni w konkursie zostali: Jolanta Żach, Daria Struniawska, Natalia Jaroszewska, Norbert Olkowski.
Gratulujemy!
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

W ramach PO WER słuchacze oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli w stażu zagranicznym zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych A.36, A.65, szkoły policealnej technik rachunkowości realizowała trzytygodniowy staż, natomiast 12 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło w tzw. job shadowing w Granadzie.
zobacz więcej
Egzamin z tabliczki mnożenia

Egzamin z tabliczki mnożenia

30 września uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przyłączyli się do „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” organizowanego już po raz szósty. Jest to akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. Jej głównym mottem są słowa: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.
zobacz więcej
Pewny zawód już po roku

Pewny zawód już po roku

Naukę w tym roku szkolnym zakończyli słuchacze policealnej szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny w Zespole Szkół w Długosiodle.  O zaletach zawodu mówili: dyrektor szkoły Dorota Stadnik, szkolny doradca zawodowy Beata Sierzan, nauczyciel przedmiotów zawodowych Grażyna Borkowska oraz zaproszony gość  Paweł Radomski – właściciel „Domu z Sercem” DPS w Komorowie.
zobacz więcej
Nowy rok szkolny rozpoczęty

Nowy rok szkolny rozpoczęty

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku Elżbieta Piórkowska powitała społeczność szkoły, rodziców, wychowawców oraz wyjątkowych gości – Krzysztofa Arbaszewskiego, naczelnika wydziału edukacji starostwa, ks. proboszcza Pawła Stacheckiego, siostrę dyrektor, siostry zakonne Ośrodka Wychowawczego. Najcieplejsze słowa skierowała do uczniów, życząc im w nowym roku szkolnym sukcesów, wszechstronnego rozwoju i realizacji zainteresowań. 
zobacz więcej
Zitcom
Zitcom