Wyższe renty socjalne

Od czytelników

Wyższe renty socjalne

25.08.2018
autor: Piotr Olewiński, rzecznik prasowy ZUS na Mazowszu
1 września renty socjalne wrosną z 865,03 zł do 1.029,80 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy je z urzędu. ZUS wypłaci podwyższone świadczenie wraz z wyrównaniem od czerwca maksymalnie do 30 września.
Osoby otrzymujące rentę socjalną czeka podwyżka świadczenia. Od 1 września będzie ono wynosić 1.029,80 zł (wcześniej 865,03 zł). Wszystko za sprawą wejścia w życie przepisów ustawy z 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej. Akt prawny zrównuje wysokość renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
 
Nie trzeba składać wniosku
Zakład podwyższy wypłacane renty socjalne z urzędu. Nie trzeba więc składać w tej sprawie żadnych wniosków. Podwyżka obejmuje także wyrównanie wysokości świadczenia od czerwca. Zakład wypłaci pieniądze najpóźniej do 30 września. Na terenie działania płockiego oddziału ZUS, czyli północnej części województwa mazowieckiego, rentę socjalną w lipcu pobierało ponad 8,5 tys. osób.
Trzeba podkreślić, że nie wszyscy otrzymają pełną wysokość renty socjalnej. 50% kwoty, czyli 514,90 zł, przysługiwać będzie osobie tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności. Mniej dostać mogą także osoby pobierające jednocześnie rentę socjalną oraz rentę rodzinną. Dotyczy to tych, u których suma dwóch świadczeń przekracza dwukrotność najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Powyżej tej kwoty wysokość renty socjalnej zostanie odpowiednio obniżona (szczegóły na www.zus.pl).
 
Dla kogo renta socjalna
Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi całkowitą niezdolność do pracy. Powstać musi ona jednak w ściśle określonym czasie, tzn. przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego) w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat, ewentualnie w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość