Ważne zmiany dla klientów Banku BPH

Od czytelników

Ważne zmiany dla klientów Banku BPH

23.10.2016
autor: Biuro Public Relations Bank BPH
Na początek listopada planowane jest połączenie wydzielonej części Banku BPH (bez kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych oraz TFI) z Alior Bankiem. Tym samym dokona się podział Banku BPH, który od tego momentu będzie obsługiwał wyłącznie klientów indywidualnych posiadających kredyty hipoteczne. Obsługa pozostałych produktów dla klientów indywidualnych oraz dla klientów biznesowych będzie prowadzona przez Alior Bank. 
Do Alior Banku przeniesione zostaną wszystkie produkty i usługi poza kredytami hipotecznymi dla klientów indywidualnych, w tym m.in.: konta osobiste, karty, kredyty gotówkowe, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, rachunki i kredyty Kasy Mieszkaniowej Banku BPH oraz rachunki i fundusze inwestycyjne w Biurze Maklerskim. Ponadto Alior Bank przejmie wszystkie produkty dla klientów SME oraz klientów korporacyjnych, w tym: rachunki firmowe oraz produkty: kredytowe, depozytowe, oszczędnościowe, skarbowe, inwestycyjne, transakcyjne i finansowania handlu oraz faktoring. 
Zmiana nie będzie wymagać od klientów żadnych działań. Wszystkie umowy oraz warunki korzystania z produktów pozostają w mocy, w tym obowiązujące na dzień podziału opłaty, prowizje i wysokość oprocentowania. Nie zmienią się numery rachunków bankowych. Aktywne pozostaną wszystkie karty płatnicze, a do autoryzacji transakcji służyć będą te same kody PIN co dotychczas. 
W dniu podziału do Alior Banku zostaną też włączone wszystkie oddziały i placówki partnerskie Banku BPH, które zachowają przez pewien czas oznakowanie Banku BPH. Dotychczasowi klienci Banku BPH – w zakresie produktów przeniesionych do Alior Banku – będą obsługiwani wyłącznie w oddziałach oznaczonych logo Banku BPH. Natomiast do połączenia operacyjnego obsługa tych produktów nie będzie możliwa w oddziałach i placówkach partnerskich z logo Alior Banku.
Osoby, które spłacają obecnie kredyt hipoteczny w Banku BPH i posiadają inne produkty tego banku, będą zarówno klientami Banku BPH (kredyt hipoteczny), jak i Alior Banku (pozostałe produkty).
Szczegóły dotyczące zmian wynikających z planowanej fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Alior Bankiem zostaną przekazane klientom listownie, e-mailowo oraz za pośrednictwem bankowości internetowej. Można je również znaleźć na stronie www.zmianywbanku.bph.pl.
Moje piękne miasto 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom