Warsztaty „Parasol” w Komorowie (foto)

Od czytelników

Warsztaty „Parasol” w Komorowie (foto)

07.11.2019
autor: Aneta Szczepaniak, rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej Brygady OT
6 listopada w Komorowie, w ramach projektu „Parasol”, eksperci z zakresu zarządzania kryzysowego i przedstawicieli administracji samorządowej spotkali się z żołnierzami 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jest to druga edycja „Parasola” na terenie odpowiedzialności 5MBOT, a trzecia na terenie Mazowsza.
 
Jednodniowe warsztaty tym razem zostały zorganizowane dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, na co dzień odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie rejonu odpowiedzialności 52 batalionu 5 Brygady, czyli w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, makowskim, pułtuskim oraz wyszkowskim. Miały one na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje im podległe do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, by skutecznie wykorzystywać potencjał wojska. W warsztatach udział wzięło ponad 60 osób, m.in. starostowie, wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele WKU, Policji, Straży Pożarnej, Nadleśnictwa.
Wczorajsze spotkanie odbyło się z podziałem na dwa moduły, pierwszy – teoretyczny, podczas którego przedstawiciele 5 MBOT zapoznali zgromadzonych z możliwościami Terytorialsów w zakresie wsparcia władz, jak i pozostałych służb mundurowych w działaniach kryzysowych. Podczas spotkania głos zabrał również wicestarosta ostrowski, który przedstawił system zarządzania kryzysowego na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że powstanie WOT sprawiło, że samorządy czują rzeczywiste wsparcie wojska. – Dziś dowiedzieliśmy się, na jakie siły i środki z waszej strony możemy liczyć – mówił.
Moduł drugi „Parasola” to pokaz sprzętu wchodzącego w skład Modułu Zadaniowego, który od stycznia br. wystawia w gotowości każdy batalion mazowieckiej Brygady. W skład zaprezentowanego modułu zadaniowego wchodziło kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Zaprezentowany moduł był tylko przykładowym zestawieniem sprzętu, jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb. Drugi panel to także prezentacja Zespołu Oceny Wsparcia, który 5MBOT utrzymuje w całodobowej gotowości.
Oprócz Modułu Zadaniowego i Zespołu Oceny Wsparcia do systemu zarządzania kryzysowego należy jeszcze Moduł wsparcia Odbudowy wypełniający niszę, która powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia, zespół WOT może brać udział w przywracaniu normalnego funkcjonowania na terenach dotkniętych skutkami kryzysu.
Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej siły i środki 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego.
Kolejne trzy warsztaty zorganizowane zostaną jeszcze w tym roku, w rejonach odpowiedzialności pozostałych batalionów mazowieckiej brygady.
Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy ponad 22 tys. żołnierzy, z czego ponad 2 tys. stanowią żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom