Warsztaty młodzieżowych liderów Wyszkowa

Od czytelników

Warsztaty młodzieżowych liderów Wyszkowa

28.07.2020
autor: Urząd Miejski w Wyszkowie
W dniach 14-18 lipca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie odbyły się warsztaty „Młodzieżowi Liderzy Wyszkowa”.
 
W warsztatach realizowanych przez Fundację Centrum Działań wzięło udział 12 uczestników z Gminy Wyszków. W sumie trwały 40 godzin.
Program ,,Młodzieżowi Liderzy Wyszkowa” to atrakcyjna forma rozwoju, której głównym celem jest niwelowanie zagrożeń i ochrona młodzieży przed problemowym używaniem środków psychoaktywnych poprzez stworzenie zintegrowanego zespołu młodzieżowych liderów przeszkolonego do podjęcia działań profilaktycznych. 
Podczas programu omówione zostały zagadnienia zdrowego stylu życia, substancji psychoaktywnych i ich wpływu na życie i zdrowie. Uczestnicy wzmocnili takie umiejętności interpersonalne jak:  
komunikacja werbalna i niewerbalna,  
asertywność,  
aktywne słuchanie,  
radzenie sobie ze stresem. 
Dzięki programowi młodzież zyskała również umiejętność oddziaływania na postawy prozdrowotne i proobywatelskie wśród swoich rówieśników - nie tylko w momencie realizacji programu, ale też w dłuższej perspektywie czasowej. Uczestnicy nabyli podstawy umiejętności partyworkerskich, dzięki czemu mogą pomóc swoim rówieśnikom bądź członkom społeczności lokalnej w przypadku problemowej styczności z substancjami psychoaktywnymi.  
Projekt objął również szkolenie z zakresu edukacji obywatelskiej, dzięki czemu Liderzy zdobyli narzędzia do budowania lokalnych wspólnot i społeczeństwa obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zrealizowano również obszerny moduł antydyskryminacyjny i antystereotypowy (w którym szczególny nacisk położony został na stereotypy związane z uzależnieniem i używaniem substancji psychoaktywnych). 
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Wyszków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wyszków.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane