Uczniowie i nauczyciele „Skłodowskiej” podsumowali kolejny projekt mobilności zagranicznej (foto)

Od czytelników

Uczniowie i nauczyciele „Skłodowskiej” podsumowali kolejny projekt mobilności zagranicznej (foto)

01.02.2018
autor: E&M
Szkolna Wigilia Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie miała wymiar międzynarodowy. Tego dnia społeczność szkolna zgromadzona w sali gimnastycznej, oprócz spotkania kolędowego, miała możliwość uczestniczyć w podsumowaniu kolejnego projektu mobilności „Skłodowska w Wyszkowie liderem europejskiej mobilności uczniów i nauczycieli”.
Dwie 18-osobowe grupy uczniów wraz z opiekunami oraz 12 nauczycieli kształcenia zawodowego zaprezentowały rezultaty odbytych mobilności, a także przedstawili swoje doświadczenia z wyjazdów.
W ramach programu uczniowie wszystkich klas III technikum mieli możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę. Uczniowie Technikum Nr 1 kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i technik cyfrowych procesów graficznych odbywali staż zawodowy w Spoleto we Włoszech w marcu 2017 roku. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechali na 4-tygodniowy staż do Plymouth w Wielkiej Brytanii w październiku 2017 roku. Zaś nauczyciele zawodu i języka obcego zawodowego uczestniczyli w szkoleniu kadry typu job shadowing w Barcelonie w Hiszpanii w listopadzie 2017 roku. Zrealizowany projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 501 749,18 PLN, co stanowi 118 460 €. 
Podczas zagranicznych praktyk uczniowie poznawali i doskonalili umiejętności zawodowe:
organizacje pracy hoteli, biur podróży, firm poligraficznych, zakładów gastronomicznych i firm budowlanych 
zasady obsługi klientów
obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy
posługiwanie się specjalistycznymi narzędziami i maszynami
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
Celem job shadowing nauczycieli było: zdobywanie doświadczenia na rzeczywistym stanowisku pracy oraz asystowanie pracownikowi podczas pracy w hotelach: Monument, Condes de Barcelona; restauracjach: Lazarte, Can Travi Nau, Con Cortada; firmie druku cyfrowego: Bramona.
Wszystkie pierwotnie zakładane cele projektu zostały osiągnięte. Jednym z celów projektu było zdobycie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zgodnego z najwyższymi europejskimi standardami w świadczeniu usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych, cyfrowych procesów graficznych i budowlanych. Zarówno młodzież, w ramach odbywanego stażu (praktyk zawodowych) jak i nauczyciele w ramach job shadowing, zdobyli u pracodawców krajów UE nowe doświadczenie w swoim zawodzie, a także poszerzyli wiedzę i umiejętności. Uczestnicy wyjazdu, poprzez bezpośrednie zaangażowanie na stanowiskach pracy, analizę niezbędnej dokumentacji, rozmowę z pracownikami, a także obserwację wykonywanych prac przez pracowników firm zagranicznych poznali metody i organizację pracy, umiejętność gospodarowania czasem pracy i wypoczynku, a także tworzeniem relacji między pracownikiem a pracodawcą i ich wpływu na rozwój firmy. Z dokumentacji sporządzonej wynika, że uczestnicy zrealizowali założone cele. Uczniowie uzyskali najwyższe oceny za odbyty staż oraz w większości otrzymali listy referencyjne ze swoich zakładów pracy. Podczas wizyt monitorujących zarówno w Spoleto, jak i w Plymouth dyrektor szkoły spotkał się z samymi pozytywnymi ocenami naszych stażystów. Uczniowie byli chwaleni za wiedzę i jej wykorzystanie w praktyce, zaangażowanie na swoich stanowiskach pracy, dress code, a także wzorowe zachowanie. Nauczyciele zaś mieli możliwość obserwacji procesu pracy i włączania się do wykonywania większości czynności przewidzianych dla zawodu. Bogate były programy zajęć dla nauczycieli gastronomii, hotelarstwa i cyfrowych procesów graficznych. Uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, pracując na stanowiskach obok zawodowych kucharzy, pracowników hoteli lub pracowników grafiki cyfrowej. Proces ten jest udokumentowany w formie multimedialnej i jest bogatym źródłem informacji o job shadowing nauczycieli przedmiotów zawodowych w Barcelonie.
Kolejnym celem było kreowanie aktywnej postawy oraz przezwyciężanie bierności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. Szczególnie uczniowie wykazali się aktywną postawą w miejscach stażu. Dużym wyzwaniem dla większości uczestników był sam wyjazd za granicę. Dla większości był to pierwszy wyjazd, pierwszy lot samolotem, pierwszy bezpośredni kontakt z ludźmi za granicą Polski. Odnajdywanie się na zagranicznym rynku pracy było niemałym wyzwaniem i z tym zadaniem uczestnicy sobie świetnie poradzili. Także zamieszkanie u Host Rodzin w Plymouth mogło być dla niektórych trudne. Ale zarówno komunikacja językowa jak i przystosowanie się do zwyczajów panujących w brytyjskich rodzinach okazały się prostsze do wdrożenia niż to wynikało z oczekiwań uczestników. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Dla społeczności szkolnej są to wspaniałe doświadczenie w zakresie nowych rozwiązań organizacyjnych i umiędzynarodowienia szkoły.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Spotkanie w 45-lecie matury (foto)

Spotkanie w 45-lecie matury (foto)

Po raz dziesiąty spotkali się we własnym gronie absolwenci Liceum Ogólnokształcącego wtedy nr 60, którzy maturę zdawali w 1972 r. Tym razem ich spotkanie odbyło się w dniach 16-17 września w ośrodku w Łazach, w 45-lecie egzaminu maturalnego. Przyjechało 28 osób.
zobacz więcej
VIII Gminny Konkurs Biblijny (foto)

VIII Gminny Konkurs Biblijny (foto)

Będziesz Biblię kochał bardziej niż rodziców. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi.” (Roman Brandstaetter)
Tymi słowami rozpoczął się VII Gminny Konkurs Biblijny „Z Biblią na Ty”, który zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie, przy współpracy z parafią św. Idziego, aby uwielbić 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie oraz Wielkiego Papieża św. Jana Pawła II.
zobacz więcej
Nowe świadczenie na chore dziecko

Nowe świadczenie na chore dziecko

Wyszkowski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że od 1 stycznia z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie bez względu na osiągane dochody.
zobacz więcej
Kolęda jednoczy (foto)

Kolęda jednoczy (foto)

Wyszkowscy piłsudczycy spotkali się przed Bożym Narodzeniem, by przełamać się opłatkiem i wspólnie spędzić czas w świątecznej atmosferze. Uroczystość, na którą zaprosili swoich przyjaciółmi odbyła się w dawnej bursie.
zobacz więcej
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
manhattan
manhattan