Tuż przed feriami (foto)

Od czytelników

Tuż przed feriami (foto)

11.02.2020
autor: ZSS w Brańszczyku
Przed zimową przerwą w nauce w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku odbył się jeszcze konkurs ortograficzny.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom VIII Szkolnego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią za pan brat” odbył 5 lutego. Konkurs stworzył uczniom możliwość potwierdzenia własnych umiejętności i wdrażał do poprawnej pisowni. Od lat bowiem mottem konkursowych zmagań są słowa Janusza Korczaka: „Błąd w mowie to jak tłusta plama na fotografii matki, którą kochasz”. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VIII. Uczestnicy rozwiązywali (na dwóch poziomach) test z ortografii, pisali dyktando sprawdzające praktyczne zastosowanie norm ortograficznych oraz zmierzyli się z zadaniami ortograficznymi online.
W tym roku zaszczytny Tytuł Mistrza Ortografii otrzymali: Natalia Jaroszewska, Adam Kolb i Mateusz Masalski. Serdecznie gratulujemy!
 
Bezpieczne ferie
6 lutego odbył się apel ,,Bezpieczne ferie”, podczas którego uczniowie poznawali i utrwalali wiadomości dotyczące właściwych zachowań w czasie odpoczynku zimowego i w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, w tym zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Ponadto najmłodsze dzieci uczyły się numeru alarmowego, dzięki wyliczance: ,,Jedne usta, jeden nos, dwoje oczu = 112” i otrzymały karty pracy z ,,numerem 112” do pracy na lekcji. Zebrani obejrzeli filmy edukacyjne odnośnie niebezpieczeństw czyhających podczas wypoczynku zimowego.
Dla uczniów klas starszych odbyła się także pogadanka związana z Dniem Bezpiecznego Internetu, podczas której został ogłoszony konkurs na plakat na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom

Najczęściej komentowane

Zitcom