Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Od czytelników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

15.04.2018
autor: KRUS Wyszków
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.
Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. 
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.
W 2018 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą dwa turnusy:
1. turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie 24.06 -14.07.2018
2. turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28.06-18.07.2018
Turnusy trwają 21 dni. Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu dziecka na turnus rehabilitacyjny.
Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 07 maja br.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29-743-16-12, 29-743-16-13 lub w siedzibie PT KRUS w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 4, 07-200 Wyszków.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
manhattan