Staże uczniów i wyjazd szkoleniowy nauczycieli ZS3 - Wielka Brytania 2017

Od czytelników

Staże uczniów i wyjazd szkoleniowy nauczycieli ZS3 - Wielka Brytania 2017

21.06.2017
autor: Adam Mickiewicz
W okresie wakacyjnym 2017 roku realizujemy pierwszy etap działań w ramach projektu „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego”. Na Wyspy Brytyjskie na przełomie czerwca i lipca uda się grupa 33 uczniów klas drugich i trzecich technikum wraz z 3 opiekunami. Przed uczniami 3-tygodniowy staż w portowym mieście Plymouth. Równolegle na jeden tydzień do tej miejscowości uda się zespół 12 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy będą uczestniczyć w tzw. job shadowing. 
Adresatami wyjazdu są uczniowie technikum w zawodach technik ekonomista i technik informatyk. Proces rekrutacji realizowany był w oparciu o regulamin, zakładający m.in. udział chętnych w rozmowach kwalifikacyjnych. Należało również spełnić kryterium średniej ocen z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Ponadto uwzględniano okoliczności dodatkowe, w tym aktywność społeczną uczniów i ich sytuację domową.
Aktualnie trwają prace przygotowawcze wyjazdów, w tym przygotowanie językowo-kulturowe uczestników, by zapewnić lepszą realizację przedsięwzięcia, w tym sprawniej komunikować się z anglojęzycznym i wielkokulturowym często otoczeniem. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy trzeba będzie przebywać i porozumiewać się w domach goszczących na miejscu młodzież i nauczycieli.
Wyjazdy są częścią większego projektu doskonalenia zawodowego uczniów i nauczycieli, mającego trwać do jesieni 2018 roku. W przyszłym roku celem wyjazdu kolejnych grup uczniów (33 osoby + 3 opiekunów) i nauczycieli (ponownie 12 osób) będzie słoneczna Hiszpania. Mamy nadzieję, że ustalenie okresu trwania bieżącego projektu na okres dwuletni, pozwoli lepiej zaplanować i skuteczniej przeprowadzić zamierzenia.
Realizacja staży zagranicznych to już tradycja szkolna – uczniowie wyjeżdżali już do Hiszpanii w 2011 r. oraz za „Kanał Angielski” w latach 2014, 2015 i 2016. Wszystkie te mobilności były w pełni sfinansowane z funduszy europejskich, a osobom koordynującym projekt (z p. Sylwią Ludwikowską na czele) udało się je w pełni skutecznie rozliczyć. Mamy nadzieję, że przy aktywnym udziale i otwartości uczestników uda się to również w odniesieniu do bieżącego projektu.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu, w tym koszty przelotów lotniczych, szkoleń i pobytu, są w pełni finansowane z funduszy europejskich (w ramach programu Erasmus+ za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Do ich pozyskania doszło wskutek zabiegów skutecznie wspieranych przez dyrektora szkoły (p. Elżbieta Michalik) i organ prowadzący – Samorząd Województwa Mazowieckiego.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom