Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

Od czytelników

Staż słuchaczy i nauczycieli CKU w Hiszpanii

18.09.2017
autor: Sylwia Ludwikowska, koordynator projektu PO WER
W ramach PO WER słuchacze oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli w stażu zagranicznym zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt pt. „Zagraniczny staż słuchaczy i nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie kluczem do sukcesu szkolnictwa zawodowego” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 17 słuchaczy kursów kwalifikacyjnych A.36, A.65, szkoły policealnej technik rachunkowości realizowała trzytygodniowy staż, natomiast 12 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło w tzw. job shadowing w Granadzie.
Słuchacze odbyli staż zagraniczny na przełomie czerwca i lipca 2017 r. w hiszpańskich firmach w Granadzie. Uczestniczyli również w bogatym programie kulturowym: w wycieczkach m.in. do Frigiliany, na wybrzeże Morza Śródziemnego. Dla każdego z słuchaczy dużym doświadczeniem była zarówno trzytygodniowa rozłąka z rodziną, jak i pobyt w otoczeniu o odmiennej kulturze i języku. Poważnym doświadczeniem była również podróż samolotem.
Poznanie przez słuchaczy sposobu funkcjonowania firm zagranicznych przyczyniło się do wzrostu ich mobilności i aktywności na rynku pracy, stanowi też dobry fundament do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Realizacja projektu miała na celu podniesienie kwalifikacji naszych słuchaczy, ale także przyczyniła się do podwyższenia jakości prowadzonych zajęć w CKU. Ważne dla naszych słuchaczy było również doskonalenie umiejętności językowych. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla nich jak i ich opiekunów (Izabela Zbrzeźniak, Maria Dąbrowska), które starały się im pomagać w każdej sytuacji. Koordynatorem projektu w ramach CKU była Sylwia Ludwikowska.
Równie wielkim wyzwaniem było uczestnictwo nauczycieli kształcenia zawodowego w tzw. job shadowing w okresie ferii zimowych w 2017 r. Nauczyciele podczas pobytu zapoznali się ze strukturą organizacyjną placówek szkolnych i jej systemem kształcenia, organizowania staży, a także zakresem współpracy z zakładami pracy. Uczestnicy wyjazdu obserwowali zajęcia praktyczne i aktywnie w nich uczestniczyli, poznali wyposażenie szkół zawodowych.
Słuchacze, jak i nauczyciele kształcenia zawodowego są wdzięczni, że nasza szkoła stwarza szanse rozwoju nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy w kraju, ale również za granicą. Urząd Marszałkowski w Warszawie jako organ prowadzący również wspiera naszą placówkę w tych działaniach.
MajsterPlus728x240 (powtórzenie)
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
Mrówka - styczeń - luty 2020