Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS i OFE to część naszego spadku

Od czytelników

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS i OFE to część naszego spadku

26.12.2016
autor: Piotr Olewiński, rzecznik prasowy ZUS na Mazowszu
Od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku czynne było okno transferowe, podczas którego decydowaliśmy o tym, gdzie trafi część naszej składki emerytalnej – w całości na subkonto w ZUS lub do OFE i na subkonto w ZUS. Czy pamiętamy jednak o tym, że niezależnie od naszej decyzji środki te podlegają dziedziczeniu? 
Warto pamiętać, że składki na II filar ubezpieczenia emerytalnego są dziedziczone w razie śmierci ubezpieczonego. Jeśli osoba zmarła w chwili śmierci była w związku małżeńskim, połowa środków zgromadzonych na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym i na subkoncie w ZUS-ie należy się małżonkowi. Druga połowa jest dzielona między osoby uposażone, czyli te wskazane przez ubezpieczonego do dziedziczenia po nim. Jeżeli zmarły nie był w związku małżeńskim albo między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa, wówczas wszystkie pieniądze należą się osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.
Uposażonych możemy wskazać podpisując umowę z OFE albo składając do ZUS-u formularz ZUS-US-WSZ-01. Jako uprawnione do zgromadzonych środków możemy wskazać dowolne osoby, a nawet określić ich udziały procentowe w kwocie podlegającej podziałowi. W każdej chwili możemy także zmienić swoją decyzję dotyczącą uposażonych.
Osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS-ie po zmarłym ubezpieczonym powinny wystąpić o wypłatę przysługującej im części do OFE. Złożenie wniosku uruchamia wówczas postępowanie w ZUS-ie dotyczące podziału i wypłaty środków z subkonta. OFE zawiadamia wtedy w ciągu 14 dni ZUS o osobach, którym wypłacił pieniądze oraz o udziale procentowym tych osób w majątku. Następnie ZUS pomiędzy te same osoby dzieli środki z subkonta. Inaczej dzieje się w przypadku osób niebędących członkami OFE, dla których prowadzone jest wyłącznie subkonto. Podziału tych środków osobom uprawnionym dokonuje wyłącznie ZUS, dlatego zainteresowani powinni złożyć w zakładzie formularz ZUS-US-WSS-01. 
Sposób przekazania należnych środków uzależniony jest od osoby, która je dziedziczy. W przypadku małżonka objętego wspólnością majątkową zachodzi tzw. wypłata transferowa, która oznacza przelanie określonej kwoty na jego rachunek w OFE i subkonto w ZUS-ie. Natomiast część należąca się innym osobom uposażonym jest wypłacana w formie pieniężnej, najczęściej przelewami na wskazane rachunki bankowe.
Majster plus 2020
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Mrówka - styczeń - luty 2020
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku