Sprawdź swój e-PIT

Od czytelników

Sprawdź swój e-PIT

18.02.2019
autor: Anna Szczepańska, rzecznik IAS w Warszawie
Od 15 lutego urzędy skarbowe automatycznie przygotują i udostępnią roczne zeznania podatkowe. Każdy podatnik może wybrać, czy chce skorzystać ze swojego e-PIT-a sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.
W usłudze Twój e-PIT udostępniane są zeznania roczne PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. Krajowa Administracja Skarbowa wypełnia je na podstawie posiadanych danych. Dzięki temu podatnicy oszczędzają czas i unikają ryzyka spóźnienia się z rozliczeniem. To najszybszy, najprostszy i bezkosztowy sposób na złożenie swojego zeznania. Nie musimy już dostarczać do urzędu skarbowego dokumentów, które potwierdzają prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi. 
W 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) usługa jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych (np. ze zbycia akcji), tj. składają PIT-37 lub PIT-38. Zeznania podatkowe są dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl.
Do skorzystania z portalu zachęca również fakt, że termin zwrotu nadpłaty podatku wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone drogą elektroniczną. Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. To termin maksymalny, urzędy skarbowe będą się starały, aby podatnicy, którzy złożą zeznanie podatkowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej.
Jeżeli nie złożymy samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzucimy zeznania przygotowanego przez urzędy skarbowe, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Jeśli z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku – termin ten będzie liczony od dnia otrzymania informacji z urzędu. Za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.
Dla osób, które nie mogą skorzystać z tego rozwiązania w domu, mazowieckie urzędy skarbowe przygotowały odpowiednie stanowiska komputerowe z bezpiecznym dostępem do portalu podatkowego podatki.gov.pl. Jeżeli ktoś nie ma Internetu albo nie wie, jak korzystać z usługi Twój e-PIT, może przyjść do urzędu skarbowego, skorzystać z pomocy pracowników i sprawdzić rozliczenie PIT w swoim urzędzie.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną