Spłacają ponad 1,5 mln zł zadłużenia w ZUS

Od czytelników

Spłacają ponad 1,5 mln zł zadłużenia w ZUS

30.08.2018
autor: Piotr Olewiński, rzecznik prasowy ZUS na Mazowszu
Przedsiębiorcom, którzy mają zadłużenie wobec ZUS, zakład radzi zawarcie układów ratalnych. W pierwszym półroczu na terenie województwa mazowieckiego zawarło je ponad 3,9 tys. przedsiębiorców; w wyszkowskim inspektoracie - 27 układów, w sumie na kwotę ponad 1,5 mln zł.
Układ ratalny to zobowiązanie opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie i na uzgodnionych warunkach. Formalności załatwia się łatwo, ponieważ we wszelkich czynnościach, w tym także kompletowaniu dokumentów, pomagają doradcy ds. ulg i umorzeń w placówkach ZUS. 
O układ ratalny może starać się płatnik składek, czyli przedsiębiorca, ale również osoba, która przestała już prowadzić działalność. Mogą to być także inne osoby, które są zobowiązane do zapłaty należności z tytułu zaległych składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej), małżonek odpowiadający z majątku wspólnego, a nawet ubezpieczony, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek. Układ ratalny dotyczy zarówno składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak i Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych. 
Nie należy bać się zawarcia układu ratalnego. Jeżeli sytuacja finansowa przedsiębiorcy ulegnie zmianie, można złożyć wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty uzasadniające prośbę, a ZUS na ich podstawie oceni, czy zmiana warunków umowy jest zasadna.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących możliwości spłaty zadłużenia w ratach, można zwrócić się o pomoc do doradców do spraw ulg i umorzeń w placówkach ZUS.
Zainteresowanie zawarciem układu ratalnego jest duże. W pierwszym półroczu 2018 r. na terenie województwa mazowieckiego rozłożono na raty ponad 277 mln zł. 
Na terenie oddziału w Płocku zawarto 322 układy na kwotę 14.199.419 zł. W wyszkowskim inspektoracie (oraz Inspektoracie w Pułtusku) układy ratalne zawarło 27 podmiotów na kwotę 1.520.226 zł. Średnie zadłużenie to 56.304 zł.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Otwarci na wiedzę – praktyczni w działaniu na rynku pracy

Otwarci na wiedzę – praktyczni w działaniu na rynku pracy

Kompetencje kluczowe to te, których potrzebujemy do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem w środowisku lokalnym i globalnym. Są połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji społecznej i zawodowej. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego ZS w Długosiodle podsumowano dwuletni projekt dla uczniów i nauczycieli „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.
zobacz więcej
Na Kongresie Regionów (foto)

Na Kongresie Regionów (foto)

Burmistrz Wyszkowa był prelegentem podczas X jubileuszowej edycji Kongresu Regionów.
zobacz więcej
Na wycieczce w górach (foto)

Na wycieczce w górach (foto)

„Potrzebny jest ten trud i wysiłek, w którym cały człowiek doznaje radości panowania nad sobą oraz pokonywania przeszkód i oporów”. Słowa Jana Pawła II towarzyszyły uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku podczas corocznej, kilkudniowej wycieczki. Tym razem, wzorem wielkiego Polaka, udaliśmy się w góry, by tu sprawdzać granice własnych możliwości i wytrzymałości.
zobacz więcej
Żołnierze wspierają wyszkowskich medyków (foto)

Żołnierze wspierają wyszkowskich medyków (foto)

Od pomiaru temperatury pacjentów i personelu, poprzez selekcję osób wchodzących, regulację ruchu, transport i rozładunek medykamentów, organizację tymczasowych izb przyjęć, dekontaminację pomieszczeń, aż po pobieranie wymazów – to zakres wsparcia, jakiego udzielają terytorialsi i podchorążowie Akademii Wojskowych w ponad stu szpitalach i placówkach medycznych na terenie całego kraju.
zobacz więcej
Zitcom