Rozwinęli kompetencje kluczowe (foto)

Od czytelników

Rozwinęli kompetencje kluczowe (foto)

05.06.2018
autor: Beata Sierzan
1 czerwca minął rok realizowania w Zespole Szkół w Długosiodle projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”. Bierze w nim dział 7 uczniów i 3 uczennice z I klasy Branżowej Szkoły I Stopnia. 
Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy. 
W ramach projektu odbyły się: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem ICT w nowej pracowni matematycznej (wyposażonej w ramach projektu) oraz z języka niemieckiego, warsztaty „Radzenie sobie ze stresem – trening kreatywności” rozwijające umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz warsztaty  „Otwartość na innowacje – Eksperyment w procesie uczenia się, film, gra edukacyjna”. Nauczyciele uczestniczyli w 6-godzinnych warsztatach „Nauczanie metodą eksperymentu”. Jeden z nauczycieli studia podyplomowe 3-semestralne na kierunku geografia dla nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestnicy projektu w październiku zwiedzili Centrum Pieniądza im Sławomira S. Skrzypka w Warszawie. 
W ankietach, przeprowadzonych w ramach ewaluacji, uczniowie bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat projektu, testy końcowe wykazały przyrost wiedzy i kompetencji kluczowych, a tym samym cel projektu został osiągnięty.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom