Pracuj bezpiecznie!

Od czytelników

Pracuj bezpiecznie!

19.11.2017
autor: KRUS Wyszków
W celu upowszechnienia wśród rolników z miejscowości Łosinno, gm. Wyszków, podstawowych zasad BHP przy pracach w gospodarstwie rolnym, przeprowadzono działanie prewencyjne - konkurs pt. „Pracuj bezpiecznie!”. Odbył się 14 listopada w Szkole Podstawowej w Łosinnie.
Konkurs poprzedzono szkoleniem teoretycznym, na którym zaprezentowano m.in. zestaw środków ochrony osobistej do stosowania podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin. W szkoleniu wzięło udział 5 osób i wszyscy wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie i rozwiązania testu składającego się z 10 pytań na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym:
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - pani Elżbieta Zagumna
II miejsce - pan Marek Mielczarczyk
III miejsce - pani Anna Sochaczewska.
Konkurs zakończył się wręczeniem nagród rzeczowych w/w zwycięzcom, wyłonionym w drodze losowania. Nagrody ufundowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Oddział Regionalny w Warszawie. 
Szkolenie i kurs wpłynął na poszerzenie wiedzy z zakresu BHP wśród rolników z miejscowości Jackowo Górne. W związku z kursem uczestnicy otrzymali od Kasy drobne upominki i różnego rodzaju broszury, ulotki, oraz kalendarze na rok 2018. 
Dzięki szkoleniu i konkursowi, rolnicy pozyskali znaczną wiedzę, która może być wykorzystana przy wykonywaniu prac rolniczych we własnych gospodarstwach. 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom