Patriotyzm w poezji (foto)

Od czytelników

Patriotyzm w poezji (foto)

22.11.2019
autor: Marzanna Siemienowska i Karina Gnatkowska
W związku z kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej młodzież Zespołu Szkół Nr 1 podjęła szereg różnorodnych działań. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali wystawy, gazetki okolicznościowe oraz montaże słowno-muzyczne, prezentujące piękno języka ojczystego i postawy patriotyczne. Wspólnie odkrywaliśmy wartości tkwiące w tradycji, przeszłości naszego kraju oraz kultywowaliśmy pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy ojczyzny.
 
Kolejną inicjatywą uczniów i nauczycieli ze Skłodowskiej jest I Powiatowy Konkurs Recytatorski „Patriotyzm w poezji” dla szkół podstawowych z Powiatu Wyszkowskiego pod honorowym patronatem starosty wyszkowskiego Jerzego Żukowskiego oraz patronatem medialnym Nowego Wyszkowiaka.
21 listopada w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie odbył się konkurs zorganizowany przez Karinę Gnatkowską, Marzannę Siemienowską i Bożenę Pikorę - nauczycielki Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie. Starostę wyszkowskiego reprezentowała Agnieszka Deptuła – naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Burmistrza Wyszkowa reprezentowała Aneta Kowalewska – zastępca burmistrza. 
Uczestnicy konkursu pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowali i zaprezentowali zgromadzonej publiczności poezję patriotyczną jako integralną część dziedzictwa narodowego.
Jury w składzie: Marzena Kulesza – przewodnicząca jury, Aneta Kowalewska – zastępca Burmistrza Wyszkowa, Agnieszka Deptuła – naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Karina Gnatkowska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, Ewelina Wujowska - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dalekiem, Ewa Kłos - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie, Marzena Dawidczyk- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Bryg. Pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej.
Wyłoniona komisja wysłuchała 22 uczniów zgłoszonych do konkursu. Zgromadzeni goście: dyrektorzy, nauczyciele, opiekunowie, rodzice uczniów szkół podstawowych oraz młodzież ze Skłodowskiej mogli podziwiać talenty, a także zdolności recytatorskie uczestników konkursu.
Jury oceniało: dobór repertuaru, zgodność tematyki utworu z charakterem zmagań konkursowych, oryginalność interpretacji oraz ogólny wyraz artystyczny.
W czasie obrad komisji wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie zostali zaproszeni na krótki spacer po Skłodowskiej i słodki poczęstunek.
Po wnikliwej ocenie jury konkursu wyłoniło następujących laureatów:
I miejsce – Aleksander Buźniak, uczeń Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym
II miejsce – Oliwier Białobrzeski, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie
III miejsce - Fabian Jastrzębski, uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie
Wyróżnienia otrzymali:
1. Natalia Kukwa, uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Lubielu
2. Alicja Pachulska, uczennica Szkoły Podstawowej w Somiance
3. Aneta Polak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Gen. Bryg. Pil. Stanisława Skalskiego w Woli Mystkowskiej
Laureaci I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Wyszkowskiego, Burmistrza Wyszkowa, Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie oraz firmę GLOBAL z Wyszkowa, a ich opiekunowie podziękowania od organizatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki oraz podziękowania.
Podsumowaniem konkursu były słowa Theresa Révay: „Spotkania wytyczają drogę ludzkiego losu, niezależnie od tego, czy trwają kilka godzin, kilka dni, czy całe życie.” Organizatorzy konkursu żywią nadzieję, że listopadowe spotkanie u Skłodowskiej pozostanie w pamięci wszystkich uczestników, a niektórzy z nich swoją przyszłość zwiążą z Zespołem Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie.
 
Organizatorzy I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych składają serdeczne podziękowania nauczycielom i uczniom ze Skłodowskiej za pomoc w organizacji konkursu.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom