O programie Czyste Powietrze

Od czytelników

O programie Czyste Powietrze

12.12.2018
autor: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Trwa nabór wniosków w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca i ocieplenie domu.
Najważniejszym celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. 
- Celem programu jest wyeliminowanie możliwości spalania  w gospodarstwach domowych najgorszej jakości paliw i wymianę przestarzałych, wysokoemisyjnych pieców na nowoczesne niskoemisyjne kotły z automatycznym podawaniem paliwa oraz pełną kontrolą procesu spalania. Niestety wielu właścicieli domów nie stać na tak duży wydatek. Dlatego powstał Program Priorytetowy Czyste Powietrze, żeby wspomóc finansowo tych mieszkańców, których sytuacja finansowa nie pozwala w całości sfinansować wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków - mówi wiceprezes NFOŚiGW Anna Król. 
Łączna pula środków przeznaczona na Program Czyste Powietrze to 103 miliardy złotych. Wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Takie zasady kwalifikacji spowodują, że wsparcie trafi do najbardziej potrzebujących.
Adresatami programu są właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych – zarówno tych istniejących, jak i nowo budowanych. Właściciele budynków istniejących mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę pieca i prace związane z termomodernizacją swoich domów. Natomiast właściciele budynków nowo budowanych mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup źródła ciepła oraz starać się o pożyczkę na odnawialne źródła energii.
Można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania określone w  Programie. Wsparciu podlegają również inwestycje termomodernizacyjne związane z dociepleniem budynku (np. ścian, stropów, dachów) oraz wewnętrznych przegród budynków oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, a także związane z wymianą i montażem stolarki zewnętrznej (okna, drzwi itp.). W ramach dotacji i pożyczki można również sfinansować potrzebną dokumentację projektową – audytu energetycznego, jeśli jest wykonany, projektów instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lub źródła ciepła, czy np. ekspertyzy ornitologicznej. Natomiast niskooprocentowaną pożyczkę można przeznaczyć na instalacje odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji.
- Do 3 grudnia br. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej przyjęły ponad 16 tysięcy wniosków. Największe zainteresowanie Programem jest w województwie śląskim, gdzie złożono ponad 2 tysiące wniosków i mazowieckim - ponad 1800. Wzrasta również liczba zapytań telefonicznych o szczegóły Programu. Zanotowaliśmy ich do tej pory w sumie ponad 115 tysięcy– informuje Anna Król. 
Od 1 stycznia 2019 roku, w związku z wprowadzeniem ulgi podatkowej, Program Priorytetowy Czyste Powietrze będzie zmodyfikowany. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pozwoli na odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 
Wnioski w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można składać za pomocą portalu beneficjenta, który znajduje się na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wersję papierową należy wysłać pocztą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska właściwego ze względu na realizację inwestycji.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Rozwinęli kompetencje kluczowe (foto)

Rozwinęli kompetencje kluczowe (foto)

1 czerwca minął rok realizowania w Zespole Szkół w Długosiodle projektu „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego”. Bierze w nim dział 7 uczniów i 3 uczennice z I klasy Branżowej Szkoły I Stopnia. 
zobacz więcej
Oddali hołd ostatniemu żołnierzowi Puszczy Białej (foto)

Oddali hołd ostatniemu żołnierzowi Puszczy Białej (foto)

22 września 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się wyjątkowa uroczystość. W kwaterze Ł, na tzw. Łączce, zostali pochowani bohaterowie walk o niepodległą Polskę. Wśród 22 zidentyfikowanych ostatnio żołnierzy podziemia niepodległościowego znalazł się nasz lokalny bohater Jan Kmiołek – „Mazurek”, „Wir”, „Fala”, „Witold”.
zobacz więcej
Jak w Parlamencie Europejskim

Jak w Parlamencie Europejskim

Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego dla seniorów i młodzieży odbyła się 29 marca w DDP Senior. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie BETA Polska w ramach kampanii Parlamentu Europejskiego "Tym razem głosuję", która ma na celu promowanie czynnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które w Polsce odbędą się 26 maja 2019 roku.
zobacz więcej
HarcFerie, czyli zimowisko Hufca ZHP Wyszków (foto)

HarcFerie, czyli zimowisko Hufca ZHP Wyszków (foto)

Tegoroczne zimowisko Hufca Wyszków odbyło się w dniach 20 – 24 stycznia w Długosiodle. Zuchy i harcerze z Wyszkowa, Ostrowi Maz., Komorowa, Pniewa i Lucynowa spędzili wspólnie prawie pięć dni, świetnie się bawiąc. Prawie sto osób działało w trzech grupach wiekowych: najmłodsze zuchy przeniosły się do Krainy Lodu, harcerze podróżowali przez starożytne krainy pod hasłem „Veterum”, a harcerze starsi wsiedli do Azja Expresu. 
zobacz więcej