Nawet 20 tysięcy złotych na projekt!

Od czytelników

Nawet 20 tysięcy złotych na projekt!

21.02.2019
autor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Rozpoczął się nabór wniosków w dobrosąsiedzkim konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” realizowanym w ponad 70 polskich gminach przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, czy aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. 
 
Zrównoważony rozwój i dbałość o otoczenie, w którym PSE prowadzą działania związane eksploatacją czy rozwojem infrastruktury liniowej i stacyjnej, są jednym z priorytetów Spółki. Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie”, to szansa dla gmin na realizacje projektów odpowiadającym lokalnym potrzebom i oczekiwaniom ich mieszkańców.
Nabór wniosków konkursowych rozpoczął się 18 lutego i potrwa do 8 kwietnia 2019 r. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości nawet 20 000 zł. Granty zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektów, które będą wywierały pozytywny wpływ na lokalną społeczność i pozostawią po sobie trwały ślad. 
Do konkursu można zgłaszać projekty w siedmiu kategoriach: 
Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej
Oświata
Środowisko
Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego
Zdrowie i opieka medyczna
Mała infrastruktura
Inne inicjatywy mieszczące się w celach Konkursu 
Uczestnicy konkursu mogą uzyskać m.in.: pokrycie kosztów prac budowlanych, kosztów remontów, kosztów zagospodarowania przestrzeni zielonych, a także wsparcie finansowe na budowę miejsc aktywności fizycznej lub zakup nowych sprzętów przeznaczonych do szkół, ośrodków zdrowia czy gminnych ośrodków kultury. Idea konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą autorskimi projektami aktywnie zmieniać swoją okolicę.
Organizowany przez PSE konkurs obejmuje swoim zasięgiem wybrane gminy zlokalizowane w województwach: mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim, dolnośląskim, małopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Jego beneficjentami są nie tylko gminy, ale również ich jednostki organizacyjne (np. szkoły, ośrodki kultury czy pomocy społecznej), organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy, którzy we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi mogą w realny sposób odmienić swoje najbliższe otoczenie. 
Regulamin konkursu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl
 
---
Kontakt do Biura Prasowego konkursu:
Janusz M. Kamiński
tel. +48 606 999 444
 
***
 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej. 
PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 800 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.  
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Najczęściej komentowane

Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku