Krajowa Administracja Skarbowa. To trzeba wiedzieć

Od czytelników

Krajowa Administracja Skarbowa. To trzeba wiedzieć

17.02.2017
autor: Izba Administracji Skarbowej, Izba Celna i Urząd Kontroli Skarbowej
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Dzięki reformie potencjał służb podatkowych ma być lepiej wykorzystany. KAS ruszy 1 marca, a jej szefem będzie wiceminister finansów Marian Banaś. 
Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć m.in.: izby administracji skarbowej (16), urzędy skarbowe (400), urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).
Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników. Z kolei do zadań naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego będzie należała m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.
Bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywała się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom