Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie zagrożenia

Od czytelników

Komunikat Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie zagrożenia

10.03.2020
autor: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Pacjencie, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa oraz twoimi prawami i obowiązkami, które odnoszą się i są zalecane w obecnej sytuacji.
 
PAMIĘTAJ! NAWET JEDEN CHORY MOŻE BYĆ ŹRÓDŁEM ZAKAŻENIA INNYCH OSÓB
 
W przypadku rozpoznania u ciebie koronawirusa, masz prawo być otoczony opieką lekarską. Niezwłocznie skontaktuj się TELEFONICZNIE z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala.
! UNIKAJ KONTAKTU z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
! NIE ZGŁASZAJ się osobiście do swojego lekarza rodzinnego, przychodni lub stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wszelkie wątpliwości dotyczące twojego stanu zdrowia konsultuj TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez Internet.
Jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, a masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - ZAPYTAJ FARMACEUTĘ osobiście lub TELEFONICZNIE o zalecane środki zapobiegania infekcji.
Jeżeli NIE miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, a chorujesz przewlekle i skończyły ci się leki, nie musisz osobiście zgłaszać się do przychodni – SKONTAKTUJ się TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez Internet i poproś o wystawienie e-recepty.
Jeżeli posiadasz Internetowe Konto Pacjenta, receptę odbierzesz SMS-em lub e-mailem.
Jeżeli nie posiadasz Internetowego Konta Pacjenta, poproś, aby kod e-recepty został ci podany TELEFONICZNIE sms-em lub e-mailem.
Następnie idź do apteki i zrealizuj receptę.
! E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę.
! E-receptę zrealizujesz na podstawie czterocyfrowego kodu i swojego nr PESEL.
W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne innych osób:
mogą zostać wstrzymane lub ograniczone odwiedziny w szpitalach. Nadal możesz kontaktować się z bliskimi telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez Internet
może zostać ograniczone prawo rodziców (opiekunów) do przebywania w szpitalu razem z dziećmi lub do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
Jeżeli jesteś chory na chorobę zakaźną, możesz zostać poddany obowiązkowej hospitalizacji. Masz obowiązek poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, izolacji oraz zażycia wskazanych przez lekarza leków.
! W celu jak najszybszego powrotu do zdrowia i nie zarażania innych osób, stosuj się do zaleceń personelu medycznego. 
Jeżeli jesteś osobą zdrową, która pozostawała w kontakcie z osobami chorymi, prawdopodobnie zostaniesz poddany kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Kwarantanna może być zastosowana kilka razy, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
! Twoja rodzina, osoba bliska lub twój opiekun faktyczny powinni być niezwłocznie poinformowani o twojej hospitalizacji lub kwarantannie.
Pacjencie, masz prawo do:
informacji o twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia i czasu ich trwania
leczenia
leczenia innych chorób niż choroba zakaźna
zachowania w TAJEMNICY wszelkich informacji z tobą związanych, w tym o twoim stanie zdrowia
poszanowania intymności i godności
zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych
dostępu do twojej dokumentacji medycznej, która może być ci udostępniona do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu
zasięgnięcia opinii innego lekarza lub zwołania konsylium. Twoje żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne.
WAŻNE
Podczas kwarantanny mogą zostać wstrzymane odwiedziny osób ci bliskich. Jeżeli kwarantannie podlega dziecko, rodzicom również może zostać ograniczony kontakt osobisty z dzieckiem. Pacjenci nadal będą mieli możliwość kontaktu z bliskimi TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez Internet.
Jeżeli jesteś w pracy, masz gorączkę, kaszel, problemy z oddychaniem NIE zgłaszaj się osobiście do przychodni, poproś swojego lekarza o konsultację TELEFONICZNIE lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej przez Internet.
! Obowiązujące przepisy dają możliwość wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy (L4) również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
W celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem Twój pracodawca może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnie. Jeżeli obawiasz się o swoje zdrowie, zapytaj swojego pracodawcę o taką możliwość.
W celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem, mogą zostać zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola lub szkoły. Jeżeli w tym czasie będziesz opiekować się dzieckiem do lat 8, przysługuje ci zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
W sytuacji wątpliwości lub podejrzenia koronawirusa więcej informacji uzyskasz na Telefonicznej Informacji Pacjenta.
Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.
 
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Staże zawodowe w Bułgarii i we Włoszech (foto)

Staże zawodowe w Bułgarii i we Włoszech (foto)

W ramach projektu Erasmus+ „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności”, 32 uczniów CEZiU „Kopernik” uczestniczyło w stażu zagranicznym. W sierpniu i wrześniu odbyli praktyki zawodowe w Bułgarii i Włoszech. Kolejne staże w Irlandii i Hiszpanii, w ramach tego samego projektu zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku szkolnym. 
zobacz więcej
Dla Niepodległej (foto)

Dla Niepodległej (foto)

Dnia 8 listopada 2019r. cała społeczność Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Brańszczyku włączyła się w akcję "Szkoła do hymnu".
zobacz więcej
Zdalna opieka nad seniorami

Zdalna opieka nad seniorami

Być w domu, zdać się na swoją samodzielność, ale czuć się bezpieczniej – tak mogą żyć seniorzy na Mazowszu, którzy biorą udział w pilotażowym programie dotyczącym teleopieki. Z budżetu województwa sejmik przekazał ponad 200 tys. zł na dofinansowanie dla gmin, które zechcą wprowadzić wśród swoich mieszkańców zdalne usługi opiekuńcze. Dotację otrzymają m.in. Ostrołęka, Różan i Rzekuń. Na całym Mazowszu z pilotażu ma skorzystać ponad 650 starszych osób. Program prowadzony jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
zobacz więcej
ZNP z Wyszkowa na proteście w Warszawie

ZNP z Wyszkowa na proteście w Warszawie

Grupa członków Związku Nauczycielstwa Polskiego z prezesem Oddziału Powiatowego w Wyszkowie Maciejem Wójcikiem wzięła udział w ogólnopolskiej manifestacji pracowników oświaty w Warszawie. Manifestację, którą organizował OPZZ z najliczniejszą reprezentacją ZNP, wzięło udział około 20 tysięcy związkowców, w tym ponad 12 tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty z całej Polski. Mottem przewodnim było hasło „Chcemy godnie zarabiać”. 
zobacz więcej
Zitcom
Zitcom
Zitcom