Dni Zawodowca w Koperniku (foto)

Od czytelników

Dni Zawodowca w Koperniku (foto)

24.02.2018
autor: CEZiU "Kopernik"
W dniach 22 - 23 lutego w „Koperniku” odbyły się Dni Zawodowca.
Pierwszego dnia uczniowie z poszczególnych kierunków kształcenia przystąpili do konkursu o tytuł „Mistrza w danym zawodzie”. Konkurs składał się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego, w których uczniowie wykonywali zadania typowe dla swojego zawodu. Do konkursu zgłosiło się 69 uczniów.
Tytuł „Mistrza w danym zawodzie” uzyskali: Krzysztof Czarnecki (klasa III) – technik elektryk, Rafał Osowiecki (klasa II) – technik handlowiec, Rafał Kozioł (klasa III) – technik informatyk, Aleksandra Ciemerych (klasa II) – technik logistyk, Karol Składanek (klasa II) – technik pojazdów samochodowych, Bartosz Kulesza (klasa II) – technik spedytor.
Drugiego dnia odbył się konkurs na „Najbardziej kreatywny zespół zawodowy”, do którego przystąpiły 3-osobowe zespoły wyłonione podczas turnieju o tytuł „Mistrza w danym zawodzie”. W zespołach uczestniczyły osoby, które uzyskały największą ilość punktów w konkursie.
Na uroczystość finałową Dni Zawodowca przybyli zaproszeni goście: wicestarosta Adam Mróz i naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski, dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna Kalinowska. Uczestników powitała wicedyrektor CEZiU „Kopernik” Natalia Szczerba. Wicestarosta, w przemówieniu skierowanym do uczniów, podkreślił ważność kształcenia zawodowego i propagowania pracy zespołowej przez organizatorów konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju o tytuł „Mistrza w danym zawodzie” czuwało jury w składzie: wicestarosta Adam Mróz, naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski, dyrektor Grażyna Kalinowska, wicedyrektor Natalia Szczerba.
Prowadzące uroczystość Joanna Czembrowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych oraz Katarzyna Buźniak - nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych zadbali o zdrową rywalizację między drużynami. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązywanie łamigłówek wymagających logicznego myślenia, kombinacji matematycznych oraz wykazanie się wiedzą o szkole. Najlepiej z zadaniami poradził sobie zespół reprezentujący technikum informatyczne, który tym samym zdobył tytuł „Najbardziej kreatywnego zespołu zawodowego”. Drugie miejsce uzyskał zespół z technikum spedycyjnego, trzecie miejsce wspólnie zajęły zespoły z technikum elektrycznego i technikum pojazdów samochodowych.
Skład zwycięskich drużyn:
I miejsce – technikum informatyczne: Rafał Kozioł IIITI, Piotr Jaczewski II TI, Adam Oleksiak I TI)
II miejsce – technikum spedycyjne: Bartosz Kulesza II TS, Przemysław Fijałkowski II TS, Marcin Borek III TS
III miejsce – technikum pojazdów samochodowych: Karol Składanek II TPS, Kacper Bala II TPS, Łukasz Ostrowski III TPS oraz technikum elektryczne: Krzysztof Czarnecki III TE, Mateusz Dobrzeniecki III TE, Kacper Siwek III TE.
W czasie konkursów zorganizowanych w ramach Dni Zawodowca wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani i skupieni podczas wykonywania zadań, wykazali się umiejętnością pracy zespołowej.
Office Expert
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Pobierz najnowszą gazetkę promocyjną Odwiedź nas na facebooku