Bo jest nasza, bo jest wolna (foto)

Od czytelników

Bo jest nasza, bo jest wolna (foto)

15.11.2019
autor: Elżbieta Borzymek
- To jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach niewoli, naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, nasz kraj odzyskał suwerenność – mówili prowadzący uroczystość 13 listopada w CEZiU „Kopernik”. Uroczyste ślubowanie, w wojskowej oprawie, złożyli uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Bezpieczeństwo Publiczne. Montaż słowno-muzyczny „Dla Niepodległej” przedstawili uczniowie oraz specjalni goście – dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 4.
 
Dowódcą uroczystości był uczeń kadet Michał Oniszk. Po odśpiewaniu hymnu Polski i hymnu szkoły, uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę. Złożeniem ślubowania na sztandar szkoły wyróżnieni zostali: Weronika Stopka, Maja Łotarska, Weronika Uchal oraz Dawid Dobosz. Rotę ślubowania odczytała Dominika Modzelan. Następnie odśpiewano „Rotę”. 
W swoim okolicznościowym wystąpieniu dyr. Grażyna Kalinowska poruszyła m.in. trudny temat współczesnego patriotyzmu, który nie wymaga najwyższego poświęcenia, jakim jest ofiara życia. – Troska o wartości, które wywalczyli nasi przodkowie, musi być żywa i jednoczyć. Nigdy nie może nas dzielić – podkreśliła pani dyrektor. – W warunkach XXI wieku patriotyzm nabiera wielowymiarowego i wieloaspektowego charakteru. 
- Członkostwa we wspólnotach międzynarodowych nie eliminują patriotyzmu – zauważyła. – Interes narodowy w różnorodnym, a przy tym w coraz bardziej wspólnym i zglobalizowanym świecie, wymaga właśnie postaw patriotycznych.
- Nie byłoby dzisiaj Polski, gdyby nie cała nasza patriotyczna tradycja – kontynuowała. – W integrującej się Europie musimy i chcemy mieć świadomość swej tożsamości narodowej i kulturowej.
Uroczystość była też okazją do przyznania uczniom klas mundurowych awansów, które otrzymali: do stopnia starszego kadeta – Alan Falba, Daniel Śliwka, do stopnia kadeta – Jakub Kocięcki, Jakub Mikołajczyk, Maria Kukwa, Wiktoria Pobudkiewicz, Kacper Śledziak, Maria Tomczak, do stopnia młodszego kadeta – Marlena Bieguńska, Izabela Borkowska, Konrad Chodyna, Jakub Gąsowski, Weronika Godlewska, Dominika Modzelan, Urszula Prabucka, Dawid Słowiński i Wiktor Stankiewicz.
Natomiast podziękowania za wspieranie szkoły w stwarzaniu coraz lepszych warunków edukacyjnych, za rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów otrzymali (nie wszyscy byli obecni na uroczystości): starosta Jerzy Żukowski, wicestrosta Leszek Marszał, naczelnika wydziału promocji Rafał Jaźwiński, naczelnik wydziału edukacji Agnieszka Deptuła, wojskowy komendant uzupełnień mjr Robert Dymerski, komendant powiatowy policji insp. Michał Toporkiewicz, komendant powiatowy PSP mł. bryg. Marek Krzyżański, prezes Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański, płk Sylwester Raniszewski, proboszczowie parafii: św. Idziego – ks. kan. dr Zdzisław Golan, parafii w Brańszczyku – ks. kan. Paweł Stachecki, dyrektor SP2 Wiesław Pasek, trener edukacji obronnej Andrzej Grajczyk, instruktor w klasach mundurowych Andrzej Nowak.
Za zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków ucznia klasy mundurowej oraz reprezentowanie szkoły dyr. Grażyna Kalinowska wyróżniła nagrodami rzeczowymi następujących uczniów: kl. III – Alan Falba, Jakub Mikołajczyk, Michał Oniszk, Daniel Śliwka, Maria Tomczak, kl. II – Marlena Bieguńska, Izabela Borkowska, Weronika Godlewska, Jakub Kocięcki, Dominika Modzelan, Sandra Panasewicz, Wiktoria Pobudkiewicz, Urszula Prabucka, Dawid Słowiński, Wiktor Stankiewicz, Kacper Śledziak
Nagrody za najlepsze wykonanie hymnu narodowego i hymnu szkoły odebrali przedstawiciele: klasy I Technikum Handlowego – I miejsce, klasy III Technikum Spedycyjnego i Handlowego – II miejsce i  klasy II Technikum Logistycznego – III miejsce. 
W ogólnopolskim projekcie „Mistrzowie i patrioci” wyróżnienie otrzymała praca Dawida Dobosza. W turnieju szachowym „EnigMat”, zorganizowanym dla uczczenia polskich kryptologów, m.in. Jerzego Różyckiego, absolwenta wyszkowskiego gimnazjum z 1926 r., II miejsce zajął Marcin Rębała. 
W programie „Dla Niepodległej” oprócz pieśni patriotycznych i historii ich powstania przypomniano najważniejsze fakty z okresu walki o niepodległość. Wszyscy zostali zaproszeni do wykonania „Marszu Pierwszej Brygady”, o której Józef Piłsudski mówił, „najdumniejsza pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła”. Dumnie też zabrzmiały słowa pieśni „Niepodległa, niepokorna”:
Zawsze była, będzie, jest. (...)
 Już nie zniknie nigdy z map,
Bo jest nasza, bo jest wolna,
Bo na imię Polska, Polska ma.
Na pytanie „Co to jest niepodległość” w swojej piosence, za której wykonanie otrzymały burzę oklasków, odpowiedziały przedszkolaki.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość