Bezpiecznie na wsi: konkurs dla dzieci

Od czytelników

Bezpiecznie na wsi: konkurs dla dzieci

23.02.2019
autor: KRUS Wyszków
KRUS zaprasza dzieci do udziału w 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, popularyzowanie "Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat."
Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych. Praca powinna być wykonana indywidualnie z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną. 
Na Mazowszu konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Trzeci etap jest etapem centralnym.
W szkołach, w których uczniowie zgłoszą chęć udziału w konkursie, istnieje możliwość zorganizowania spotkań z inspektorem ds. prewencji KRUS, celem zwrócenia uwagi na niebezpieczne czynności i sytuacje związane z obecnością w gospodarstwie maszyn i urządzeń rolniczych i przygotowania dzieci do udziału w konkursie.
Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego wezmą udział w eliminacjach ogólnopolskich.
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.
Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Wyszkowie za pośrednictwem szkół upływa z dniem 29 marca 2019 r. Szczegółowe informacje o organizacji konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 4, 07-200 Wyszków (tel. 29 74316 12).
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku
Odwiedź naszą stronę www Odwiedź nas na facebooku